Posledná tohtoročná Burza skúseností bude výnimočná. Počas roka sme spoznali, okrem iného aj na týchto neformálnych raňajkách,  mnoho zaujímavých ľudí, organizácií, ich aktivity. A chceme vedieť ešte viac!

V utorok 4. decembra o 9:30 sa ako zvyčajne stretneme v kaviarni Shtoor na Panskej ulici. Pod heslom Ukážte sa nám! chceme spoznať vaše projekty, aktivity a nápady. Nehanbite sa a príďte porozprávať aké skvelé veci robíte! Sme zvedaví.

Záver roka je ideálnym časom na pohľad späť a hodnotenie. Príďte sa s nami podeliť o projekty, ktoré vás tešili a skúsenosti, ktoré ste počas nich získali.

  • Čo sa vám v uplynulom roku podarilo?
  • Z akého projektu sa tešíte a prečo? Z vášho alebo aj iných.
  • S akými reakciami na svoju činnosť sa stretávate?
  • A predovšetkým – vzájomná inšpirácia a nadväzovanie kontaktov a spoluprác!

Dajte o sebe vedieť ostatným, tentoraz neformálnou cestou pri káve a koláči. Podeľte sa s tým, čo sa vám podarilo, aj s tým, čo možno nevyšlo podľa vašich predstáv. O svojich aktivitách príde úvodom porozprávať aj Andrej Schulz zo Slovenskej debatnej asociácie.

Na poslednej tohtoročnej burze si vymeníme celoročné skúsenosti a pokecáme o živote našich organizácii, o projektoch/nápadoch. Burza skúseností teda naďalej nebude školením či workshopom, ale stretnutím ponúkajúcim priestor na vzájomné zdieľanie skúseností.

Budeme radi ak sa vopred ohlásite – kvôli kapacite (a koláčom), a tiež ak dáte vedieť každému, koho by to mohlo zaujímať. Svojich kamošov môžete zavolať napríklad aj cez Facebook.

Na otázky vám radi odpovieme tuto: media@mladez.sk