Dnes už snáď nie je na Slovensku škola, na ktorej by sa odpad netriedil a táto téma sa z času na čas neobjavila v diskusií počas vyučovania, najmä v rámci prierezovej témy „Environmentálna výchova“. Téma odpadov je veľmi široká a komplexná problematika, ktorá nezačína a nekončí pri jeho separácií.

Čo sa deje s odpadom?

Aby žiaci vedeli, prečo je dôležité sa ňou zaoberať, čo sa stane s odpadom, ktorý usilovne triedia a aké je najvhodnejšie riešenie tohto problému, vytvorila CEEV Živica v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK, a. s. pre pedagogičky a pedagógov II. stupňa základných škôl multimediálny vzdelávací softvér „NeODPADni z ODPADOV“.

Aj pre vašu tabuľu

Softvér je určený pre školy, ktoré pracujú s interaktívnou tabuľou. Práve atraktivita tejto didaktickej pomôcky spolu s grafickým dizajnom jednotlivých aktivít, priblíži tému odpady žiakom nenúteným a zaujímavým spôsobom. Softvér sa v rámci 4 tém opiera o tri základné zásady odpadového hospodárstva: predchádzanie vzniku odpadu – opätovné používanie – recykláciu, pričom sme nezabudli ani na históriu vzniku odpadov. Overené a efektívne aktivity, pri ktorých bude pedagóg v pozícií facilitátora, sú doplnené o pracovné listy, aktivity na samostatnú mimoškolskú činnosť, nápady a informácie pre učiteľa. Tento vzdelávací materiál má v žiakoch podporiť kritické myslenie, tímovú spoluprácu a zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Vzdelávací softvér si už dnes môžete stiahnuť na internetovej stránke www.zivica.sk/moderneoodpadoch v jeho online aj offline verzii.