Svojim členským organizáciám sme na valnom zhromaždení zhrnuli čomu sme sa venovali počas uplynulého roka. Okrem zastupovania záujmov členských organizácii sme sa podieľali aj na prísľube zriadenia úradu detského ombudsmana či problematike 2%.

Prácu našich členských organizácii sme predstavili verejnosti počas dvoch letných podujatí Zaži pláž aj prostredníctvom dobrovoľníckeho maratónu 72 hodín. Do trojdňovej celoslovenskej akcie sa napriek výrazne zníženému rozpočtu registrovalo 4 592 dobrovoľníkov, ktorí menili svoje okolie prostredníctvom 169 projektov. Prácu organizácii venujúcich sa deťom a mladým ľuďom sme ocenili 7. ročníkom ocenenia Most a upozornili tak na množstvo zaujímavých aktivít a šikovných mladých ľudí.

Témami, s ktorými sa tieto organizácie stretávajú, sa zaoberáme na Burze skúseností, čo je pravidelné stretnutie ponúkajúce priestor na výmenu know-how a kontaktov. Medzi úspešné projekty RmS jednoznačne patrí aj projekt mládežníckeho delegátstva v OSN, tohtoročná delegátka Milena Dudášová svojou rečou v New Yorku zaujala aj generálneho tajomníka OSN.

 Nové predsedníctvo

Tohtoročné valné zhromaždenie však nebolo len o rekapitulácii a plánovaní činnosti RmS. Najdôležitejšou časťou stretnutia s členskými organizáciami boli voľby nového predsedníctva. Po uplynutí dvoch rokov sa volil nový predseda, kontrolná komisia i predsedníctvo. A kým predsedom naďalej zostáva Ondrej Gallo, v predsedníctve máme samé nové tváre.

Patrí k nim Michal Božik, ktorý pôsobí v eRku ale aj v kontrolnej komisii Rady mládeže Žilinského kraja, Peter Novák, predseda Rady mládeže Košického kraja a Peter Kertys, viac ako 7 rokov pracujúci s deťmi a mládežou v združení saleziánskej mládeže Domka. V nasledujúcom období bude mať RmS aj dve predsedníčky – Krisztinu Csillag z Občiansko-demokratickej mládeže a Evu Neubauerovú zo Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

Novými členmi kontrolnej komisie RmS sa stali Martin Burgr zo Slovenskej debatnej asociácie, Jana Šmýkalová z Rady mládeže Trnavského kraja a Juraj Antal z ODM.