Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar je najstarší benefičný koncert nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe. Už 30 rokov prináša radosť deťom bez rodičov a zviditeľňuje problematiku náhradnej starostlivosti. Bolo to v roku 1982, keď kolektív šoférov Slovenskej televízie pod vedením Júliusa Hrona usporiadal 1. ročník koncertu v bratislavskom Istropolise.

Tradične sa koncertu zúčastňuje viac ako 900 detí z celého Slovenska, čo znamená, že počas predchádzajúcich 29 ročníkov sa ho zúčastnilo už 27 000 detí z detských domovov a náhradných rodín.

Vianočný benefičný koncert  inicioval myšlienku pomoci opusteným deťom, na základe ktorej v roku 1991 vznikla aj samotná spoločnosť Úsmev ako dar.

Vízia náhradnej starostlivosti:

Okrem 30-ročnej tradície by sme Vám radi predstavili našu víziu náhradnej starostlivosti do budúcnosti. Dôležitý posun v systéme náhradnej starostlivosti priniesla transformácia detských domovov na domovy s rodinný typom výchovy. Dnes by sme chceli ísť ešte ďalej. Skvalitnenie primárnej starostlivosti o pôvodnú rodinu by mohlo napomôcť tomu, aby deti do systému vôbec nevstupovali.

V súčasnosti žije v detských domovoch 4270 detí. Podľa výskumu by sa až 50% z nich mohlo vrátiť do pôvodných rodín, keby im bola poskytnutá kvalitná odborná pomoc. Reálne sa však z dôvodu ukončenia sanácie do rodín vracia  len 4, 98% detí. A to je alarmujúco málo!