Komunitná nadácia Bratislava pokračuje v zimnej obdarovacej tradícii aj tento rok. Od roku 2003 sa nadácii vďaka mnohým štedrým ľuďom podarilo doručiť znevýhodneným deťom už 4 436 knižiek, tento rok môžete prvý raz darovať nielen knihy.

 Daruj knihu

Už po desiatykrát pripravila Komunitná nadácia Bratislava v štyroch bratislavských kníhkupectvách pekné detské knihy ozdobené farebnými štítkami s menami detí. Sú to deti z krízových a nízkoprahových centier a zo sociálne znevýhodnených rodín. Práve tieto knižky by si deti rady prečítali. Pri knižkách sa zvyknú stretávať ľudia, ktorí sa rozhodnú niektorú z knižiek vybrať, zaplatiť a nechať v kníhkupectve. O ich včasné a správne doručenie malým čitateľkám a čitateľom sa starajú ľudia z Komunitnej nadácie Bratislava.

Takýmto nevšedným spôsobom môžete knižky darovať v kníhkupectvách Artforum na Kozej ulici a Panta Rhei v Auparku, Polus City Center a na Poštovej ulici v centre meste, kde ich nájdete do 21. decembra.

 Ďakujeme za Vianoce

Darovanie knižiek inšpirovalo aj ďalší projekt KNB – Ďakujeme za Vianoce.  V spolupráci s nadáciou Tesco pripravili možnosť netradičného darovania darčekov pre deti zo znevýhodneného prostredia v Bratislave. V predajni Tesco Extra v Petržalke nájdu ľudia darčeky označené nálepkou s menom konkrétneho dieťaťa. Sú to priania detí z bratislavských krízových, nízkoprahových centier a ďalších organizácií.

Vďaka Vám sa zakúpeným darčekom potešia deti z Centra Nádej, z krízových centier Dúha, Maják Nádeje, Brána do života a Krízového centra na Budatínskej ulici, z ubytovne Kopčany, z nízkoprahových centier Mixklub, Mládež ulice, Ichtys a Kaspian, z organizácií Úsmev ako dar, UNICEF (Centrum výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA a Linka detskej istoty) a Želaj si, ktorá obdaruje deti tráviace vianočné sviatky v nemocniciach.

Zdroj: Daniela Danihelová, KNB