Nevidiaci spevák Solo Dja Kabako z Burkiny Faso predvedie svoje hudobné umenie v pondelok 17. decembra o 18.30 h v koncertnej sále Dvorana VŠMU na Zochovej 1 v Bratislave na Vianočnom koncerte občianskeho združenia eRko – HKSD.

 Kto je Solo?

Spevák, básnik a gitarista Solo Dja Kabako je akýmsi humanitárnym veľvyslancom ľudí s postihnutím v Afrike, ktorý sa angažuje najmä v boji proti slepote. Jeho cesta za uznaním a slávou nebola jednoduchá. Ako nevidiace dieťa nemal vo svojej vlasti, ktorá sa borí s chudobou, veľa šancí na vzdelanie a prácu. Deti ako on väčšinou končili ako žobráci. Takýto život on nechcel. Začal pracovať v dielni na výrobu drevených hračiek, kde si z dreva sám vyrobil svoj prvý hudobný nástroj. Bola to akási harmonika. Hrou pesničiek s humornými textami si začal získavať miestnych ľudí.  Na strednej škole si jeho talent všimol učiteľ, ktorý mu daroval akustickú gitaru. V Burkine Faso sa zrodila nové hudobná hviezda.

 Koncert meniaci postoj

Vianočný koncert organizuje eRko v rámci európskeho projektu End Exclusion (Ukončime vylúčenie). Projekt reaguje na skutočnosť, že napriek známemu prepojeniu medzi postihnutím a chudobou zodpovední za tvorbu rozvojových programov na ľudí s postihnutím neustále  zabúdajú. Má za cieľ o tejto skutočnosti zvyšovať povedomie ľudí, najmä mladých v Európe. Zároveň chce meniť postoj k ľuďom s postihnutím a smerovať k inkluzívnejšej spoločnosti – aby ľudí s postihnutím verejnosť prestala vnímať ako osoby s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z ich postihnutia, ale začala ich vidieť ako ľudí s potenciálom a talentom, ktorý môžu rozvinúť a uplatniť, ak na to budú mať vytvorené podmienky.

Vstup na koncert je voľný.