V dňoch 6.-7.12.2012 sa v hoteli Koliba stretlo 17 aktívnych mladých ľudí, ktorí sú členmi žiackej školskej rady (ŽŠR) na svojej škole. Zastúpených bolo 8 škôl z Trnavy, Piešťan, Senice, Skalice a Galanty. Pod vedením skúseného školiteľa Mgr. Ľuboša Marcineka (Rada mládeže Prešovského kraja) a zástupcov Rady mládeže Trnavského kraja sa dozvedeli množstvo užitočných informácií, ktoré im pomôžu v rozvíjaní činnosti ŽŠR.

O svojich školách

Mladí si vymenili skúsenosti a nápady na podujatia zo svojich škôl, čim sa vzájomne veľmi inšpirovali. Metódami neformálneho vzdelávania sa dozvedeli, ako by ŽŠR mala pracovať, ako je legislatívne zakotvená, diskutovalo sa o spôsobe volieb študentov do rady. Hovorilo sa i o tom, kde a akým spôsobom získať finančné prostriedky, čo je to participácia, ako participovať na živote školy, mesta, ale i kraja.

Študentka Eva Chropúvková, SOŠ Senica: „Páčilo sa mi, že školenie prebiehalo formou hry. Bolo to zábavné, príjemné a človek si takto viac zapamätá.“

Ďalšie plány

Sme veľmi radi, že toto úvodné školenie sa nám podarilo. Plánujeme aktívne systematicky pracovať so zástupcami ŽŠR z nášho kraja a vzdelávať ich. Chceli by sme im pomáhať s riešením akýchkoľvek problémov a vytvoriť akúsi sieť mladých aktívnych stredoškolákov z rôznych miest, ktorí by si mohli byť vzájomne nápomocní,“ hovorí Jana Šmýkalová, členka predsedníctva Rady mládeže Trnavského kraja.

Kurzu sa zúčastnili školy Gymnázium Angely Merici, Trnava; Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Piešťany; SOŠ OaS Piešťany; SPŠE Piešťany; Obchodná akadémia Senica; SOŠ V.P.Tótha, Senica; Súkromné gymnázium, Galanta; SZŠ Skalica.