Výťažok z aukcie portrétov ľudí bez domova, poputuje na rekonštrukciu budovy, v ktorej vznikne nový projekt – prvé denné centrum pre ľudí bez domova v centre Bratislavy, na Mýtnej ulici.

Denné centrum bude poskytovať ľuďom bez domova možnosť stráviť zmysluplne svoj deň. Budú sa môcť osprchovať, získať čisté šatstvo, nechať sa ošetriť a dostanú sociálne poradenstvo. Ďalšia úroveň služieb bude zameraná na návrat ľudí bez domova do bežnej spoločnosti. Prostredníctvom integračných služieb si budú môcť nájsť prácu, vyskúšať si prácu na chránených pracovných miestach a postupne sa tak dostať z ulice. Klientom OZ Vagus poskytne šancu nájsť si prácu a ubytovanie.

 Z ulice do centra

OZ Vagus získalo budovu na Mýtnej ulici do prenájmu od Magistrátu hl. mesta Bratislava po dobu 10 rokov za jedno euro ročne. Na sprevádzkovanie denného a integračného centra je potrebná rekonštrukcia budovy, ktorá bude celkovo stáť približne 50 000 eur. Na stavebných prácach v dennom centre budú zamestnaní aj samotní ľudia bez domova.

Združenie Vagus prevádzkuje projekt Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova. Tento projekt ročne pomôže tisícke ľuďom bez domova v Bratislave priamo tam, kde žijú. Spojením existujúceho projektu Streetwork a pripravovaného projektu denného centra vznikne efektívna forma pomoci ľuďom bez domova.

 Charitatívna dražba

Umelecké portréty, ktoré vznikli počas výkonu terénnej práce združenia,  môžu záujemcovia dražiť na stránke ludialudom.sk. Projekt charitatívnych e-aukcií, ktorý pred niekoľkými dňami spustil darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, umožňuje príjemcom získať ďalšie zdroje financovania, pričom darcom za ich príspevok ponúkajú možnosť získať zaujímavé predmety v elektronickej aukcii. Na aukcie.ludialudom.sk sa dražia nielen umelecké diela, spotrebný tovar, ale aj stretnutia so zaujímavými osobnosťami, rôzne zážitky ako napríklad návštevy exkluzívnych miest.

Portál ĽudiaĽuďom.sk umožňuje jednotlivcom i organizáciám jednoducho a zadarmo zverejniť výzvu na podporu a oslovovať ňou darcov v online prostredí. Tí môžu dobré projekty či ľudí v núdzi jednoducho podporiť priamo cez internet, najmä prostredníctvom internetbankingu, či zo svojej platobnej karty. Darcovia majú zároveň právo kontrolovať, ako bolo s ich príspevkami naložené a majú k dispozícii všetky kontakty na príjemcov. Celý proces darovania navyše prebieha pod verejnou kontrolou priamo na webe.