Mladí ľudia v členských štátoch Európskej Únie vo veku 9 – 16 rokov využívajú počítač najmä na hranie a domáce úlohy. Polovica detí od 11 do 16 rokov podľa prieskumov uvádza, že v online prostredí sa vyjadrujú ľahšie ako pri osobnom kontakte. Z ďalšieho výskumu vyplýva, že polovica slovenských deviatakov na internete zažila nadávky a vysmievanie.

Šírenie šikany

Nepotrebujeme však žiadne prieskumy, aby sme vedeli, že deti a mladí ľudia trávia čoraz viac času za počítačom. A kým internet je skvelý, užitočný i zábavný vynález, má aj svoje nástrahy. Deti môžu byť vystavené násiliu, diskriminácii, sexizmu, pornografii a rasizmu, alebo sa môžu stať obeťou podvodu, šikanovania, navádzania na sexuálny vzťah a iného obťažovania. So šírením sociálnych sietí všetci zdieľame čoraz viac zo svojho osobného života a hranice verejného a súkromného sa stierajú. Predovšetkým mladí ľudia sa stávajú zraniteľnými voči rôznym formám násilia a obťažovania. Šikana je tak doslova všadeprítomná a svoje obete nachádza nielen na uliciach a v školských triedach, ale aj na internete.

Šikanované deti a mladí ľudia sú vystavení ešte väčšiemu tlaku a je známych čoraz viac prípadov, keď zneužívanie online obsahu a výsmech vedie až k samovražedným pokusom. Svetom rezonoval prípad Amandy Todd, ktorá o svojom trápení s online šikanou zverejnila aj video spoveď. Tá však získala potrebnú pozornosť až po tom, čo šikana doviedla 15 ročnú Amandu k samovražde. O zápase so šikanou pôsobivo rozpráva aj dokument The Bully Project.

Čo teda s internetom?

Európsky parlament sa uzniesol na rozšírení možností povinného aj dobrovoľného vzdelávania v oblasti digitálnych technológií pre deti, ako aj ich rodičov a učiteľov. Poslanci/kyne podporujú technológie rodičovskej kontroly, elektronické systémy overovania veku, horúce linky a kontaktné miesta pre obete šikany. Prevenciou môže byť dôkladné nastavenie bezpečnostných opatrení a snaha triezvo odhadovať zverejňovanie súkromných obrázkov atď. Pre internet rozhodne platí, že čo je online, je navždy – napriek tomu, že sami môžeme neskôr nevhodný obsah zmazať, už dávno ho niekto iný môže mať stiahnutý a uložený vo vlastnom počítači.

Základom tzv. netikety je však slušné správanie – napriek tomu, že rúška anonymity láka ak vyhraneným emóciám, je nevyhnutné empatiu a toleranciu používať aj vo virtuálnom priestore. Počítače a internet sú ďalší z mnohých vynálezov, ktoré ľudia môžu využívať pre dobro i zlo. Je na nás, či budeme vytvárať ďalší priestor pre šírenie strachu a trápenia, alebo budeme používať informačné technológie na poznávanie nových vecí a názorov, vytváranie priateľstiev a združovanie komunít.

Viac nájdete na zodpovedne.sk a prevenciasikanovania.sk, s problémom sa môžete obrátiť na dospelého, ktorému dôverujete, rodiča, učiteľku alebo na potrebujem@pomoc.sk.