Peter Novák (Rada mládeže Košického kraja ) je na prácu s mládežou odborník – študoval pedagogiku a vychovávateľstvo, dnes učí a svojej obľúbenej turistike sa venuje ako vedúci krúžku v Centre voľného času. Michal Božík je aktívnym členom eRka a Kontrolnej komisie Rady mládeže Žilinského kraja. Zároveň je aj metalograf špecialista – my sme sa ho však nepýtali na tuhé kovy, ale  na prácu s mládežou a RmS.

Aké sú tvoje osobné skúsenosti s prostredím detských a mládežníckych organizácii?

Michal: Od 16 rokov pracujem v eRku ako dobrovoľník, kde som začínal ako vedúci stretka s deťmi vo farnosti Tvrdošín na Orave. Odvtedy pretieklo v našej rieke Orave veľmi veľa vody a ja som zažil v eRku a blízkych organizáciách veľa dobrého a zároveň som sa to snažil odovzdať ďalej. Preto sa každý rok teším na tábory, akcie s mladými a kopec zážitkov.

Peter: Členom Rady mládeže Košického kraja som síce len 3 roky, ale vo svojej domovskej organizácii, ktorou je Občianske združenie Dúha pôsobím od roku 2003, čiže už 10 rokov. V Košiciach, odkiaľ pochádzam, som vedúcim detského oddielu nášho združenia a naša činnosť sa zameriava na aktivity v prírode, táborníctvo, netradičné športy, výlety a organizovanie viacdenných výprav či táborov. Čiže za tých 10 rokov som mal možnosť vniknúť do mnohých „tajov“ pôsobenia detských organizácií, ich financovania, ako aj spolupracovať s mnohými inými organizáciami v Košickom či Prešovskom kraji.

Čomu a prečo by si sa chcel/a venovať v rámci RmS?

Peter: Nakoľko mám niekoľkoročné skúsenosti s prácou v detskej organizácii, tak určite sa budem zapájať do všetkého, čo sa priamo dotýka života a možností podpory práve pre takéto organizácie. Ako člen Rady mládeže Košického kraja, sa snažím pomáhať pri sieťovaní a hľadaní spolupráce medzi organizáciami v našom kraji, ako aj spoluprácu so samosprávou, tak určite budem presadzovať aj záujmy ostatných krajských rád a hľadať možnosti spolupráce aj na vyššej, celoslovenskej úrovni.

Michal: V jednoduchosti, chcem byť nápomocný v živote detských a mládežníckych organizácií. Konkrétne chcem napomáhať vytvárať také podmienky pre organizácie, aby mohli svoje činnosti vykonávať (čo dnes nie je vôbec jednoduché).

Čo sa ti páči na činnosti RmS a v čom podľa teba spočíva jej prínos?

Peter: Vždy tvrdím, že je dobré pre všetky organizácie ak nie sú uzatvorené samy pre seba, ale sa snažia byť otvorené aj k spolupráci s inými organizáciami či inštitúciami. A v tomto je podľa mňa veľký prínos RmS-ky. Háji záujmy neziskového sektora a napomáha ich fungovaniu či nadväzovaniu spolupráce medzi organizáciami aj cez niektoré vlastné projekty. V jednote je sila, tak ak sa nám podarí spolupracovať, ťahať za jeden povraz, tak aj naše záujmy budú kompetentní viac rešpektovať a RmS-ka by mohla byť v tomto našim dobrým zástupcom.

Michal: RmS je organizácia, ktorá je vnímaná ako hlas detských a mládežníckych organizácii. Toto je jej najväčšia devíza, ale aj najväčšia zodpovednosť. A mne sa najviac páči, keď túto svoju devízu využíva na pomoc svojim členským organizáciám.

Akí sú podľa teba dnešní mladí ľudia? V čom vidíš slabé a v čom silné stránky svojich rovesníkov?

Peter: Podľa mňa málo využívajú možnosti ktoré majú. Je toľko možností, či už ako jednotlivci, či ako členovia mnohých organizácií, ktoré na Slovensku máme, kde sa môžu realizovať, rozvíjať, napĺňať svoje ambície, ale mnohí z nich to vôbec nevyužívajú. Sú zaplavovaní mnohými informáciami a možnosťami, čo spôsobuje až to, že ako keby sami už potom nevedeli čo si z toho množstva možností majú vlastne vybrať.
Som rád, že dnes mladým ľudom nechýba odvaha, ale chýba im motivácia ju prejaviť tým správnym spôsobom. Majú mnoho informácií, ale nie vždy ich vedia využiť tým správnym spôsobom či už vo svoj prospech, alebo v prospech ostatných.

Michal: Možno je moja odpoveď filozofická, ale mne sa zdá, že veľa mladých ľudí je akoby stratených vo svojich každodenných povinnostiach. Stále sa o niečo snažíme a stále sa o niečo bojíme. No a potom sme paralyzovaní urobiť niečo bláznivé a nezištné. Na druhej strane je v mladých ľuďoch pozitívna energia, ktorá chce neustále meniť svet okolo seba.