Knihu napísala Danka Müllerová -Sladká, ktorá viac ako 10 rokov viedla SOS program spoločnosti Úsmev ako dar. Cieľom SOS programu je pomáhať mladým dospelým, ktorí opustili brány detského domova, no nedokážu prekonať problémy,  na ktoré narážajú vo svojom samostatnom živote.  Každý príbeh v knihe je príbehom dieťaťa, ktoré vyhľadalo pomoc SOS programu. O stretnutiach s deťmi a o ich ťažkostiach rozpráva Danka Müllerová  a samotní mladí dospelí.  Rozprávanie zaznamenala a spravovala Andrea Hajdúchová, novinárka, ktorá v spoločnosti Úsmev ako dar pred časom pôsobila.

Kniha odkrýva smutnú a vážnu realitu, ktorej čelia deti po odchode z detského domova. Nepripravení na samostatný život niektorí skončili po odchode z detského domova na ulici ako bezdomovci,  alebo dokonca ako prostitútky. Hovoria o tom, ako nemali kde bývať, ako hľadali prácu a peniaze. Stali sa závislými od drog, niektorí sa uchýlili ku krádežiam a skončili vo väzení. Iní si požičiavali u nebankových spoločností, obrovské dlhy ich prenasledujú dodnes a bránia im usadiť sa.

Do osemnástich rokov žije dieťa v detskom domove. Poskytujú mu v ňom bývanie, stravu, má v ňom zázemie, kamarátov, tety vychovávateľky. Potom ho hodia do vody a povedia mu: Plávaj! A ono sa snaží. Domovácke deti sú usilovné, ale nie každé zvládne samostatný život. Chýbajú im vôľové vlastnosti a vedomie, že nič nie je zadarmo. Tak ako boli zvyknuté v detskom domove. Mnohé nie sú pripravené nájsť si prácu. Väčšina domovákov skončí len učilište či odbornú školu bez maturity, čo ich situáciu neuľahčuje. Áno, pri odchode z  domova dostanú par stoviek eur, to však stačí na pár mesiacov nájomného. Mladí dospelí končia v nízkoprahových ubytovniach, v charitných či azylových domoch, kde sa stretávajú s alkoholom, s kriminalitou, so závislosťami,“ hovorí Danka Müllerová.

Zdroj: Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.