Na stretnutí riaditeľov členských organizácií CIDSE sa rozhodlo o prijatí eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí za sedemnásteho člena tejto medzinárodnej aliancie.

Prezident CIDSE Chris Bain, povedal: “Vstupom eRka CIDSE posilňuje svoje vzťahy so Strednou a Východnou Európou, regiónom so vzrastajúcim významom pri vytváraní rozhodnutí v EU a tiež nastupujúcim aktérom v medzinárodnom rozvoji. Vítame eRko medzi nami a veríme, že bude živým prínosom pri úsilí našich organizácií o globálnu spravodlivosť.”

Členovia CIDSE realizujú svoju pomoc v 120 krajinách sveta. Spolupracujú v úsilí odstraňovania chudoby  Táto medzinárodná aliancia katolíckych rozvojových organizácii vznikla v roku 1967.

V roku 1995 zorganizovalo eRko po prvýkrát vianočnú kolednícku kampaň na podporu rozvojových projektov v subsaharskej Afrike pod názvom Dobrá novina. Dobrá novina sa postupne stala najväčšou slovenskou pravidelnou verejnou zbierkou na podporu rozvojových projektov. eRko počas 17 rokov podporilo rozvojové projekty partnerských miestnych organizácií v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, Etiópii a jednotlivo aj v ďalších afrických krajinách vo výške 6,8 mil. EUR. eRko bolo jedným zo zakladajúcich členov Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, má skúsenosti s rozvojovým vzdelávaním a vysielaním dobrovoľníkov do projektov v Afrike. .

Marián Čaučík, riaditeľ rozvojového programu eRka, uviedol: “Tešíme sa na spoluprácu s profesionálnymi rozvojovými organizáciami, členmi CIDSE pri spoločnej snahe o budovanie spravodlivejšieho sveta. Budeme môcť čerpať z ich dlhoročnej skúsenosti pri realizácii slovenskej pomoci, ako aj pri obhajovaní záujmov ľudí v rozvojových krajinách. Radi prispejeme svojím pohľadom, a tiež ochotou tisícov slovenských dobrovoľníkov ku spoločnému hlasu CIDSE pri hľadaní odpovedí na globálne problémy.”

Riaditelia CIDSE počas zasadnutia riešili okrem iného aj otázku pokračujúcej rozvojovej stratégie, ktorá by mala po roku 2015 nahradiť dnešný rámec Miléniových rozvojových cieľov.

Zdroj: eRko