Miroslav Hajnoš je aktívny v Erasmus Student Network Slovakia a od svojho zážitku so štúdijným pobytom ho zaujíma, čo sa v EÚ deje. Informovanosť mladých o európskych záležitostiach však vníma ako nedostatočnú a rozhodol sa s tým niečo urobiť. Tieto dni trávi na Plenárnej schôdze Európskeho parlamentu, skadiaľ horlivo tweetuje o svojej Honbe za pokladom.

Už si v Štrasburgu, aké sú tvoje prvé dojmy?

V nedeľu  som priletel do Štrasburgu, kde ma na letisku čakal môj dobrý kamarát a taktiež bývalý spolužiak z môjho študijného pobytu vo Fínsku. Prvé dojmy sú skvelé. Štrasburg má úžasnú históriu. Keď som sa dnes prechádzal po uličkách, všimol som si, ako sa tu prelínajú kultúry typickým príkladom sú architektonické pamiatky z krajín ako je Nemecko a Francúzsko. Momentálne sa chystám na úvod zasadnutia Európskeho parlamentu, pred ktorým musím absolvovať akreditáciu kvôli vstupu do budovy. Dnes je na pláne rozprava týkajúca sa poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch.

Ako vznikol nápad na takúto honbu a ako sa ti ho podarilo zrealizovať?

Informačná Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku ma pozvala na februárové zasadnutie ako slovenského blogera. Týmto by som jej aj chcel poďakovať za možnosť, ktorú mi poskytla. Nápad, že by som to mohol spraviť zaujímavejšie prišiel pred pár týždňami a verím v to, že ma búdu ľudia sledovať na twitter-i aj naďalej a taktiež pripravujem publikáciu dotýkajúcu sa danej problematiky.

Ako si si našiel cestu k európskym otázkam ty?

Bolo to cca 4 – 5 rokov dozadu, kedy som vycestoval na svoj prvý študijný program – Erasmus do Fínska. Vtedy som začal chápať a spoznávať rôznorodé kultúry a ľudí z celej Európy. Otvorilo mi to oči. Od toho momentu sa každodenne venujem otázkam EU, solidarite, integrácií, politike mládeže, participácií, projektom atď. Ako som vyššie spomenul – vďaka inými kultúrami som pochopil, čo znamená EÚ v pravom slova zmysle.

Prečo je podľa teba dôležité mať prehľad o tom, čo sa rozpráva kdesi v Štrasburgu alebo v Bruseli?

Priamo sa nás to týka a je to naše. Mladí ľudia si myslia, že EÚ je len to, čo sa nachádza v Bruseli alebo v Štrasburgu. Ale to je veľký omyl. EÚ je všade okolo nás a pravé my-  mladí ľudia by sme sa mali  EÚ dotknúť. Tým myslím, že by sme mali využívať možnosti, ktoré EÚ ponúka, ako napr: Mládež v pohybe, Mládež v akcii, študijné programy Erasmus, Leonardo, Comenius a hlavne participovať aktívne na našej spoločnej budúcnosti.

Čo z poslednej doby ti prišlo ako zaujímavá udalosť na európskej úrovni, o ktorej by (mladí) ľudia mali vedieť?

“Záruka pre mládež” Na žiadosť Európskej rady a Európskeho parlamentu mala Európska komisia vytvoriť balík odporúčaní pre členské štáty týkajúce sa zavedenia nástroja „Záruka pre mladých“ s cieľom zabezpečiť, aby mladí ľudia vo veku do 25 rokov a absolventi do 30 rokov dostali kvalitnú pracovnú ponuku alebo pokračovali vo vzdelávaní, či stáži do 4 mesiacov po ukončení štúdia na vysokej či strednej škole. Jednoducho, ak by sa vám nepodarilo nájsť si prácu do 4 mesiacov po ukončení školy, tento nástoj by vám mohol pomôcť.

“Erasmus pre všetkých alebo YES Europe” V súčasnosti nám končí rozpočtový rámec pre rok 2007-2013 a Európska Komisia pripravuje nový návrh na nasledujúce obdobie pre rok 2014 – 2020. Tento návrh má pracovný názov „Erasmus pre všetkých“. Európska Komisia sa zamerala na úplné prepracovanie nám doteraz známej štruktúry. Erasmus pre všetkých má integrovať všetky súčasné vzdelávacie programy bez ohľadu na cieľovú skupinu. Má spojiť formálne vzdelávacie programy ako Erasmus, Leonardo, Grundtvig s neformálnym vzdelávaním ako Mládež v akcii a Európska dobrovoľnícka služba. Zvýšenie Erasmus o 66 % z celkového 19-miliardového rozpočtu umožní omnoho viac študentom vycestovať do zahraničia. Výbor pre vzdelávanie v Európskom parlamente má na nový návrh iný názor. Jedným z nich je neadekvátny názov nového návrhu, pričom by im imponoval viac “YES Europe”,  čo znamená “Youth, Education and Sport Europe.” Taktiež nesúhlasia s integrovaním formálneho a neformálneho vzdelávania.  Túto skutočnosť zdôvodňujú tým, že Európska Komisia sa príliš zamerala na vysokoškolské vzdelávanie.

A to som spomenul len dva body, dotýkajúce sa mládeže. Je ich oveľa viac! Len taká rétorická otázka. Ak som absolvoval študijný pobyt počas rozpočtového rámca pre rok 2007-2013 napr. Erasmus, môžem ho zas absolvovať v budúcom rozpočtovom rámci znova? Hm? Zaujímavé, nemyslite?

Máš nejaké tipy na to, ako zostať informovaný o tom, čo sa deje v Európe?

Je pravda, že v súčasnosti keď máme k dispozícií internet,  by si človek myslel, že je ľahké byť informovaný, no mnoho z nás sa v tomto virtuálnom svete stráca – ľudia často nevedia vyhľadávať kvalitné a relevantné zdroje informácií. Odporúčal by som v prvom rade sledovať oficiálne stránky organizácii alebo inštitúcii, ktoré sa venujú mládeži. Ako napríklad Rada mládeže, Študentská Rada VŠ atď. Na európskej úrovni to je isto Európske fórum mládeže atď.

Môj osobný tip je twitter. Môžete nasledovať odborníkov, profesorov alebo spolužiakov, ktorí sa zaoberajú problematikou mládeže. Ale taktiež sa dá obrátiť na moju stránku: www.hajnos.eu, kde sa budeme snažiť informovať mladých ohľade EÚ záležitostiach.