Na prvom tohtoročnom stretnutí sa vymenili aj tieto skúsenosti:

Ako školy kontaktovať

Väčšina organizácii oslovuje školy cez všeobecné verejné databázy ako na webe uips.sk. Pri nadväzovaní spolupráce sú však najužitočnejšie osobné kontakty – dobre sa oslovujú napríklad školy, na ktoré ste sami chodili a poznáte pedagogický zbor a pod. Pre efektívnu komunikáciu sa zídu nielen všeobecné kontaktné údaje, ale aj osobná mailová adresa a telefónne číslo na konkrétnu zodpovednú osobu. Ak nemáte osobný tip, nebojte sa spýtať na sekretariáte, na koho sa máte obrátiť. Oplatí sa zacieliť svoju ponuku presne – so športovým projektom osloviť telocvikárov/ky, s umeleckou súťažou učiteľov/ky výtvarnej výchovy… Dobrým partnerom pri práci so školami môžu byť aj Vyššie územné celky, ktoré majú ako zriaďovatelia dosah na to, čomu sa škola venuje.

Ako informovať

Pri oslovovaní škôl netreba podceniť načasovanie – neponúkať aktivity v čase písomiek a uzatvárania známok a pozývať s dostatočným časovým predstihom. Dôležitým faktorom sú aj rodičia, ktorých môžete o svojom projekte pod dohode so školou informovať napríklad aj na rodičovskom združení. Informácie o svojom podujatí pre školy môžete šíriť aj prostredníctvom školského rozhlasu, sociálnych sietí či prezentáciou výstupov v budove školy – vystavenými fotkami z akcie či diplomom zo školenia môžete nalákať ďalších záujemcov. Vaša skúsenosť s plagátmi nie je až taká dobrá – predovšetkým na presýtených bratislavských školách sú nástenky často prelepované a plagáty sa míňajú s účinkom. Predstaviť sa môžete aj osobne – napríklad Slovenská debatná asociácia príde priamo na školu predstaviť svoj „produkt“ a pripraví exhibičnú debatu pre študentov.

 Ako ponúkať efektívne

Zo zdieľaných skúseností vyplynulo, že rozdiel v tom, či oslovíte súkromné alebo štátne školy veľký nie je – obe môžu byť rovnako dobré alebo nekvalitné a pasívne. Zuzana a Melánia z UNICEFu odporúčajú aj priamo sa spýtať školy, čo im chýba a o akú aktivitu by mali záujem, čím deti na danej škole žijú a čo ich zaujíma. Kľúčové je však nájsť na škole človeka, ktorý bude pre váš návrh nadšený – hoci riaditeľa/ku môže vaša ponuka osloviť, koordinovať váš projekt bude zaručene niekto iný. Zaujať samotných učiteľov/ky odporučila Lenka Kunová z EXAM Testing predovšetkým stručným, priateľským a autentickým predstavením vášho nápadu. Praktické objasnenie vašej predstavy a zmeny, ktorú váš projekt na školu prinesie aktívneho vyučujúceho/u určite zaujme. Kde ale takých pedagógov nájsť? Lenka radí informovať ich v časopise Dobrá škola, ktorý EXAM mesačne vydáva, osloviť komunitu aktívnych učiteľov okolo indicia.sk, ale aj rôzne facebookové skupiny, ktoré združujú učiteľov/ky so záujmom rozvíjať sa.

Burza skúseností sa koná každú prvú stredu v mesiaci v The Spot.