3. regionálny turnaj sa uskutočnil uplynulý víkend 15.–16. februára na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Slovenská debatná liga je celoročná súťaž v debatovaní pre žiakov stredných škôl a gymnázií.

 Ako sa debatuje

Súťažná debata je veľmi zaujímavá a zábavná forma vzdelávania. Funguje na princípe súboja dvoch tímov, z ktorých jeden súhlasí a druhý nesúhlasí s vopred zadanou kontroverznou tézou. Pointa je v tom, že pozícia je tímom pridelená náhodne. Debatéri tak neobhajujú svoje názory, ale hľadajú relevantné argumenty pre obe strany problému. V konečnom dôsledku to vedie k ich väčšej tolerancii k iným názorom a k formulácii vlastného názoru na základe dôkladného naštudovania problematiky “, vysvetľuje Andrej Schulcz, riaditeľ Slovenskej Debatnej Asociácie, ktorá debatný program na Slovensku zastrešuje. Organizátorka turnaja Miroslava Babinčáková dodáva: „Na všetkých našich podujatiach sa deti snažíme hlavne niečo naučiť, ale zároveň dbáme na to, aby sme vytvorili atmosféru, v ktorej sa cítia príjemne a uvoľnene.

 Kto to ukecal?

Vzdelávaciu časť turnajov tvoria štyri kolá súťažných debát – dve na hlavnú resp. pripravovanú tézu a dve na tézy improvizované. Pripravovanú tézu o vhodnosti výskumu vedúcemu k predĺženiu života sa študenti dozvedeli už mesiac pred turnajom. Improvizované tézy sa dozvedia vždy iba hodinu pred samotnou debatou. “Improtézy” sa týkali otázok, či by členovia mestských a krajských zastupiteľstiev mali, alebo nemali dostávať plat a o tom, či by mali mať dopujúci športovci vlastné súťaže. „Kým o dopingu a podobných veciach toho človek pochytí v médiách dosť, o výskume a predlžovaní života som toho veľmi veľa nevedel. Pri príprave na turnaj som však narazil na množstvo zaujímavých argumentov, či už morálnych, ekologických, alebo technologických. Potom už stačí len vybrať, ktoré sú podľa vás najsilnejšie a obhájiť ich pred rozhodcami“, vraví Richard Hoda, ktorému sa spolu s Lukášom Chalupkom a Jakubom Kondekom, podarilo celé podujatie vyhrať. Všetci navštevujú Gymnázium Jura Hronca, takže turnaj vyhrali takpovediac na domácej pôde. Dominanciu GJH podčiarkol Martin Opatovský, ktorý sa stal najlepším rečníkom turnaja.

Debata a ďalšie aktivity SDA tvoria mimoriadne dôležitú súčasť mimoškolského vzdelávania. Práve jej súťažná forma každoročne priťahuje veľké množstvo stredoškolákov, ktorí tak prichádzajú do styku s informáciami, ku ktorým by sa v škole nedostali. Debata ich konfrontuje s celospoločenskými problémami a núti ich hodnotiť tieto problémy nezávisle na vlastnom názore. Tak dokáže mladého človeka, ktorý je v súčasnosti vnímaný ako apatický a nezaujímajúci sa o veci okolo seba, formovať a v konečnom dôsledku tak prispieva k budovaniu občianskej spoločnosti, o ktorej dnes často počúvame.

Zdroj: Michal Adam, hovorca Slovenskej debatnej asociácie