Stretnutie „Technical Meeting“ je každoročným podujatím medzinárodnej siete Alliance of European Voluntary Service Organizations. Alliance minulý rok oslávila 30 rokov svojej aktívnej práce v oblasti medzinárodného dobrovoľníctva. Jej členmi je 48 neziskových organizácií. Alliance spolupracuje s ďalšími vyše 50 partnerskými organizáciami. Podujatie zastrešuje člen siete OZ INEX Slovakia, venujúci sa rozvoju medzinárodného dobrovoľníctva na Slovensku. INEX Slovakia je jedinou organizáciou, ktorá umožňuje dobrovoľníkom zo Slovenska zapojiť sa do medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce u nás a v zahraničí.

 Workcamp?

Medzinárodný tábor dobrovoľníckej práce (workcamp) reprezentuje unikátnu formu dobrovoľníckej služby už viac ako 90 rokov: spája ľudí pochádzajúcich z rôznych prostredí, aby pracovali na mikro projektoch, ktoré sú prínosom pre lokálne komunity na celom svete. Jedná sa o projekty v trvaní 2 – 4 týždňov prevažne počas leta. Tábory majú vždy verejnoprospešný rozmer a dobrovoľníci vykonávajú svoju prácu bezplatne, často na úkor svojej dovolenky či prázdnin.

 Ako to celé vzniklo

Práve „workcampy“ boli pri zrode prvých dobrovoľníkov a ich prvých príbehov. Po skončení 1. svetovej vojny prvé tábory zmobilizovali obyvateľov Nemecka a Francúzska k oprave dediny na hraniciach oboch krajín, ktorá bola takmer kompletne zničená. Ich úsilie a práca boli vyjadrením solidarity a mieru. Dnes tábory spájajú ľudí rôzneho vyznania, náboženstva z celého sveta a vyjadrujú záujem ich účastníkov urobiť svet lepším a krajším.

 Príde 18 organizácii

Stretnutie sa uskutoční v Hoteli Sorea Sĺňava v Piešťanoch a bude nasledovať menšou konferenciou od 4. do 8. marca v Banskej Štiavnici zameranou špeciálne na dlhodobé medzinárodné dobrovoľnícke projekty prevažne v Ázii. Tohto podujatia sa zúčastní 18 organizácii z Belgicka, Bosny a Hercegoviny, Estónska, Filipín, Francúzska, Hong Kongu, Indie, Indonézie, Litvy, Mexika, Nepálu, Slovenska, Thajska, Tuniska, USA a Vietnamu.

Alliance of European Voluntary Service Organisations je medzinárodná sieť založená v roku 1982 a v súčasnosti tvorená 47 členskými organizáciami z Arménska, Bieloruska, Belgicka, Českej republiky, Čiernej Hory, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Litvy, Mexika, Nemecka, Poľska, Ruskej federácie, Slovenska, Spojených štátov amerických, Srbska, Španielska (Španielsko a Katalánsko), Švajčiarska, Talianska, Turecka, Ukrajiny a Veľkej Británie. Všetci členovia organizujú každoročné programy Medzinárodných dobrovoľníckych projektov v ich vlastnej krajine a výmeny dobrovoľníkov medzi sebou vytvárajúc tak medzinárodnú skupinu dobrovoľníckych pracovníkov na každom projekte. Táto kampaň má za cieľ posilniť partnerstvo a zmysluplné komunitné dobrovoľníctvo Aliancie a Európskych dobrovoľníckych organizácií.