Na výmene skúseností sme riešili ako a kde získať grantovú podporu. Hosťkami 9. Burzy boli Karin Vaňátková z Nadácie pre deti Slovenska, ktorá má momentálne vyhlásený grantový program Hodina deťom a Lucia Černá z Iuventy, ktorá predstavila program Mládež v akcii.

Kde vôbec granty nájsť?

Práve Mládež v akcii je dobrým grantom, ktorý svojou pomerne jednoduchou štruktúrou je dobrým úvodom do sveta grantovania. Okrem užitočných informačných webov ako je ten náš🙂 sa dajú nájsť aj prehľadné zoznamy nadácii. Oplatí sa pozrieť na zoznam príjemcov 2% z dane alebo zoznam najväčších nadácii. Alebo stačí využiť všemocný Google – zadáte „nadácia“ + písmeno abecedy a objavíte tak aj menšie a menej známe nadácie. Aspoň nadačný fond má dnes takmer každá banka či sporiteľňa. Náročnejšie granty, ktoré však zvyčajne pokryjú aj mzdy či administratívu nájdete v deadlineri Eurodesk. Medzinárodné spolupráce podporujú napríklad Central European Initaitive, rôzne ambasády, či Vyšehradsky fond. Komunitné projekty sa môžu uchádzať o podporu obcí, miest či jednotlivých mestských častí.

 Čo áno a čo nie v žiadosti

Lucia sa v programe Mládež v akcii najčastejšie stretáva s tým, že žiadosti meškajú alebo nemajú všetky potrebné prílohy. Časté je tiež, že sa žiadatelia netrafia do správnej akcie MvA alebo chcú prefinancovať aktivity, ktorú už vykonávajú. Podľa Andreja zo Slovenskej debatnej asociácie je kľúčové vedieť pri žiadaní o financie vysvetliť svoj zámer v širšom kontexte, nie len v tom, čo znamená projekt pre nás, našu organizáciu. Aj Karin z Hodiny deťom zdôraznila, že žiadatelia často nemyslia na to, čo vlastne chcú projektom dosiahnuť a hovoria len o nástrojoch. Pred podaním žiadosti je preto dôležité sa zamyslieť čo vlastne chceme zlepšiť, zmeniť, aká je potreba a až potom sa venovať tomu, ako tento cieľ dosiahneme.

Základom úspešnej žiadosti je pozorné preštudovanie výzvy a prípadnej príručky. Pri vypĺňaní formuláru dôkladne čítajte otázky a odpovedajte na ne jasne a stručne. Viacero grantových programov ponúka možnosť konzultácie – využite ju, okrem informácii z prvej ruky je dobré ak medzi hodnotiteľmi je niekto, kto pozná váš zámer a myslenie bližšie (napr. v prípade nejasností v žiadosti). Štátne a väčšina veľkých grantov si tiež vyžadujú viaceré potvrdenia – rátajte s tým a na obehávanie úradov si nechajte dostatočnú časovú rezervu.

Samotná žiadosť v podstate stojí na 4 základných pilieroch: potreby, ciele, aktivity, zdroje. Aj najkomplikovanejší projekt sa dá rozmeniť na tieto drobné, ktoré pomôžu vytvoriť zrozumiteľnú a jasnú žiadosť. Dobre napísaný projekt vás podľa Kalky z PDCS môže viesť celou realizáciou ako osnova. Podľa Dáše zo Slovenského skautingu je pri spisovaní vašich cieľov a aktivít užitočné riadiť sa heslom: „Keď pochopí mama, všetci pochopia.“ Pri posudzovaní žiadostí v programe Hodina deťom zaváži napríklad aj či je daný projekt spoluprácou viacerých organizácii či iniciatív. Okrem siete, v ktorej sa žiadatelia pohybujú môže rozhodnutie ovyplyvniť rozhodnutie aj to, ako sa sama organizácia opísala, čo pokladá za svoje výhody a jej prípadné referencie. Náklady projektu netreba podceňovať ani nadsadzovať, buďte úprimní a realistickí.

 Ako to funguje

Proces hodnotenia žiadosti je nasledovný: všetky žiadosti najprv prejdú rukami administrátora/ky grantového kola a ak majú všetky náležité prílohy a spĺňajú technické kritériá, dostanú sa do rúk samotným hodnotiteľom. V niektorých grantoch majú hodnotitelia k dispozícii všetky projekty, v iných je pre množstvo žiadostí jeden projekt v počiatku hodnotený len cca dvoma ľuďmi. Konsenzom sa vyberú výnimočné projekty a podľa objemu financií, ktoré sú k dispozícii, sa podporia tie najlepšie. S Burzovníkmi sme sa rozprávali aj o objektivite hodnotiteľov – pre vyrovnané šance si treba vyberať transparentné nadácie. Tie mávajú profesionálnych hodnotiteľov, ktorí posudzujú projekty podľa toho, či spĺňajú kritéria výzvy, nie ich vlastné.

Veľké ďakujem patrí našim hosťkám Lucii Černej z Mládež v akcii a Karin Vaňátkovej z Hodina deťom aj všetkým ostatným, ktorí sa prišli podeliť o svoje skúsenosti. Vidíme sa na ďalšej Burze skúseností prvú aprílovú stredu.