Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia) sa počas minulého týždňa pripojili k celoeurópskej kampani Mladých európskych federalistov (JEF Europe) za demokraciu, slobodu a ľudské práva v Bielorusku pod mottom „Europe for freedom in Belarus“, ktorá sa konala v uplynulých dňoch v rôznych európskych mestách a ani naša metropola a viaceré krajské mestá nie sú výnimkou . Pri tejto príležitosti  lokálne sekcie JEF Slovakia v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici a Prešove pripravili pouličné manifestácie, stretnutia s občanmi, semináre a prednášky s cieľom poukázať na skutočnosť, že aj v dnešnej Európe existuje krajina ovládaná diktatúrou.

Sloboda pre Bielorusko

JEF Slovakia je presvedčené, že sloboda vyjadrovania, zhromažďovania, názoru, tlače a združovania, ako aj menšinové práva a ostatné základné ľudské a občianske práva sú základným predpokladom mierovej a prosperujúcej spoločnosti. Tieto hodnoty sú všeobecne akceptované v celom civilizovanom a demokratickom svete ako základné princípy ľudstva a kodifikované v dokumentoch Organizácie spojených národov, Rady Európy, Európskej únie, ako aj v Ústave Slovenskej republiky.

Pre JEF Slovakia je preto režim Lukašenka absolútne neprijateľný, nakoľko utláča vlastných občanov a upiera im práva, ktoré sú bežné všade inde v Európe. Od roku 2006 organizuje preto JEF Europe v spolupráci so svojimi národnými a lokálnymi sekciami medzinárodnú kampaň naprieč celým kontinentom za účelom medializácie tohto problému a vyvinutia medzinárodného tlaku na zmenu politických a spoločenských pomerov v Bielorusku. JEF sa odvtedy podieľa na vytvorení širokej koalície občianskych združení a ľudskoprávnych aktivistov bojujúcich za elementárne práva občanov Bieloruska. Tento rok je už v poradí ôsmy, kedy sa mladí Európania stretávajú na protestných zhromaždeniach a diskutujú s odborníkmi a širokou verejnosťou o situácii v Bielorusku.

Koniec pasivity

Členovia a členky JEF sú presvedčení, že politické elity na Slovensku a kdekoľvek inde v Európe by mali skončiť s pasívnym postojom a podniknúť konkrétne opatrenia, ktoré by viedli k zmene situácie. Vyzývajú vládu a parlament Slovenskej republiky v súčinnosti s európskymi partnermi na zintenzívnenie tlaku na Lukašenkov režim, aby začal realizovať nevyhnutné politické a ekonomické reformy v tejto krajine. Rovnako apelujú na podporu bieloruskej opozície skľučovanej represáliami a mocenskými praktikami vládnej moci.

JEF Slovakia sa obracia na všetkých obyvateľov Slovenska, ktorým nie je ľahostajný osud Bielorusov, aby vyjadrili otvorene svoj protest a pripojili sa do našej spoločnej kampane. Vyjadríme tým solidaritu s bieloruským ľudom a s obeťami súčasnej diktatúry. Dokým bude Lukašenkov režim ignorovať základné práva a slobody Bielorusov, dovtedy bude JEF Slovakia upozorňovať na tento vážny problém a organizovať kampaň za demokraciu v Bielorusku!

Zdroj: JEF Slovakia