Slovenská republika sa zapája do kampane Rady Európy ,,Bez nenávisti na internete“.  Kampaň bude šírená najmä prostredníctvom internetových komunít mladých ľudí, ktorým zároveň poskytne rôzne nástroje na vyjadrenie svojho postoja a aktívne angažovanie sa v boji proti nenávisti na internete.

Hlavným cieľom Kampane je zvýšiť angažovanosť mládeže v tejto oblasti,  podporiť ju pri ovplyvňovaní nenávistného virtuálneho diskurzu smerujúceho proti menšinám a, ako aj zvýšiť povedomie mladých ľudí o následkoch, ktoré tento fenomén so sebou prináša.

Spoločná snaha

Na Slovensku bude kampaň koordinovať odbor mládeže a komunitárnych programov MŠVVaŠ SR, v spolupráci s odborom prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a zástupcami organizácii z mimovládneho sektora (OZ Ľudia proti rasizmu, e-Slovensko a Nadácia Otvorenej Spoločnosti) a mládežníckymi organizáciami (Študentská rada stredných škôl Slovenskej republiky, Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky, Rada mládeže Žilinského kraja, student24, ZIPCeM a Mládežnícky parlament mesta Partizánske. Za týmto účelom bol 18.0.2013 zriadený Národný výbor kampane, ktorý bude iniciovať a koordinovať všetky aktivity smerujúce k dosiahnutiu cieľov kampane v podmienkach SR.

Čo sa chystá

V rámci kampane bude prebiehať viacero aktivít – predovšetkým implementácia rôznych osvetových materiálov do internetového prostredia, akými sú príručky pre školy a učiteľov,  manuály pre online aktivistov, ako aj konkrétne nástroje zamerané na demytizáciu menšín vo virtuálnom diskurze.  Jej súčasťou budú tiež školenia a tréningy pre bloggerov a moderátorov internetových platforiem so zapojením širokej mládežníckej verejnosti.

Súčasťou kampane bude aj realizácia výskumu zameraného na tému prejavov nenávisti na internete (tzv. cyber hate), mapujúceho prítomnosť všetkých foriem podnecovania nenávisti.

Trvanie kampane v SR  sa predpokladá od marca 2013 do júna 2014. Kampaň bude na Slovensku oficiálne uvedená spustením webstránky, kde budú zverejnené všetky výstupy realizované jednotlivými partnermi.