Ľubica Drangová sa spolu so svojimi spolužiačkami z Vysokej školy múzických umení rozhodla prispieť k profesionalizácii kultúrneho sektora. Mladým ľuďom, ktorí organizujú kultúrne podujatia a venujú sa rôznorodým umeleckým projektom ponúka prostredníctvom cyklu prednášok Kultúra profesionálne možnosť ako rozvíjať svoje schopnosti a dobré nápady doviesť do zdárneho konca. Semináre pre študentov umeleckých a humanitných smerov či mladých umelcov sa konajú v dvojtýždňových intervaloch a je na ne voľný vstup.

Ako vznikol nápad na sériu takýchto prednášok?

Nápad vznikol pomerne nečakane. VŠMU vyhlásila grant Synergie, ktoré podporovali medzifakultnú spoluprácu. Nám organizátorom zrazu napadla myšlienka organizovať vzdelávacie semináre, kde by sa mohli rôzne obory navzájom spoznať, ale predovšetkým vzdelať sa v zručnostiach, ktoré sú nevyhnutné na úspešny kariérny štart. Impulz k uskutočneniu projektu prišiel aj od nášho pedgagockého vedenia. Našej vedúcej katedry Divadelného manažmentu, doc. Svetlane Waradzinovej, sa projekt zapáčil a stala sa naším garantom a pedagogickým vedením. Školský grant sme síce nedostali, avšak projekt začal žiť svoj život a začali sme ho realizovať.

Ako jednotlivé semináre prebiehajú?

Vždy to záleží predovšetkým od témy prednášky. Napríklad seminár Ako si správne napísať CV a ako sa vyvarovať najčastejším chybám na pracovnom pohovore trval dve hodinky a bol vo forme prednášky a následnej diskusie o príkladoch zo života. Účastníkov bolo približne 25. Seminár Komunikačné zručnosti a systematické vytváranie kontaktov trval skoro celý deň, aj preto, že bol s dvoma lektorkami. No dôvod, prečo seminár trval dlhšie, bol hlavne ten, že sa len nehovorilo, ale mnohé veci si účastníci vyskúšali priamo na mieste. Počet účastníkov bol menší, aby si každý mohol komunikačné zručnosti vyskúšať na vlastnej koži. Semináre prebiehajú väčšinou na Ventúrskej ulici, kde sídli naša Katedra jazykov. Ale v budúcnosti plánujeme časť prednášok presunúť aj do príjemného prostredia kaviarne.

Čo pomáha tebe osobne pri organizovaní podujatí a projektov?

Pomáha mi, keď si samotné podujatie vizualizujem a predstavujem, ako to asi bude vyzerať. Vtedy sa zrazu objavia veci, na ktoré človek zabudol. Aj keď, vždy sa dá na niečo zabudnúť :-).

Pre mňa je hlavné robiť veci, ktorým veríme, lebo potom nám prirodzene záleží na tom, aby to bolo dobré. Samozrejme, dôležitá je aj prax – ale to asi všade. Ja som sa počas svojej kultúrnej praxe naučila jednu dôležitú vec o sebe – počas dôležitých projektov musím byť fyzicky v pohode. Najedená a vyspaná. V opačnom prípade mám tendenciu robiť chyby :-).

Tiež je strašne fajn ak máme okolo seba tím, ktorý je zložený z ľudí, ktorí sa navzájom dopĺňajú a podporujú. Kultúru profesionálne robím so spolužiačkami Simonou Babjakovou a Zuzanou Hrdličkovou, z vedenia nám pomáha doc. Svetlana Waradzinová a doktorandka Zuzka Stranovská. Plus máme ešte štyroch šikovných prvákov, ktorí nám s veľkou chuťou pomáhajú. Znie to ako klišé, ale bez týchto ľudí by projekt tak úspešne nenapredoval.

Najbližšia prednáška 25. apríla sa bude venovať tomu, ako si správne pripraviť portfolio. Všetky informácie o seminároch nájdete na www.kulturaprofesionalne.sk. Ak sa vám projekt páči, môžete ho aj podporiť svojim hlasom.