Zapoj sa so svojím nápadom do grantových výziev, ktoré môže ovplyvniť aj verejnosť. Vyjadrením podpory prostredníctvom hlasovania či zapojením sa do zbierky môžu ľudia sami rozhodnúť, o aké aktivity majú záujem.

Vysokoškolské projekty
Uzávierka: 15.07.2013
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne podporí študentské časopisy, projekty finančnej gramotnosti, podporu publikačnej činnosti a študentské projekty zamerané na širokú verejnosť. Prihlásiť cez portál www.darca.sk sa môžu slovenské vysoké školy a univerzity, podporené budú projekty na základe hlasovania cez facebookovú aplikáciu k trom termínom – 31.3., 31.5. a 31.7.2013.

Viac info vo výzve.

SPPoločne
Uzávierka: 22.04.2013
Maximálna výška grantu: 8 000 eur

Program SPPoločne po verejnom hlasovaní podporí projekty z oblasti športu, vzdelávania, kultúry a životného prostredia. Zapojiť sa môžu MVO, školské, športové a kultúrne zariadenia a inštitúcie, obce a mestá.

Z prihlásených projektov vyberú odborné hodnotiace komisie v každom z troch regiónov (západ, stred, východ) 20 projektov z každej kategórie (spolu 120), ktoré sa budú uchádzať o podporu vo verejnom on-line hlasovaní. 15 projektov s najvyšším počtom hlasov v kategórii SPPoločne pre ľudí  a 15 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu získa finančnú podporu, 6 mimoriadne zaujímavých projektov získa navyše bonusové ceny.

Všetko potrebné nájdeš na sppolocne.sk.

10×10 000
Uzávierka: 17.04.2013
Maximálna výška grantu: 10 000 eur

Nadácia VÚB oslavuje svoje 10. narodeniny vyhlásením grantovej schémy 10 x 10 000. Motivačný grant je zameraný na  vzdelávanie, charitu, zdravotníctvo, ekológiu, humanitárnu pomoc, pomoc hendikepovaným, umenie a kultúrne dedičstvo. Cieľom výzvy je motivovať verejnosť k štedrosti a pomoc a aktivizovať organizácie, ktoré majú osloviť potenciálnych darcov. Nadácia VÚB znásobí každý získaný dar od verejnosti v pomere 1:1. Organizácia tak môže získať celkovo až 10 000 eur od verejnosti a 10 000 eur z Nadácie VÚB. Viac info na nadaciavub.sk.