V dňoch 12. – 14. apríla 2013 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne uskutočnilo 9. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM – ako najvyššieho orgánu združenia. Jeho obsahom bolo schválenie Správy o činnosti združenia za rok 2012, Plánu činnosti na roky 2013 – 2014, Vyúčtovania dotácie z MŠ SR za rok 2012 a iných dôležitých dokumentov.

VZ NODAMOkrem toho 37 mladých ľudí – zástupcov dvanástich stredísk NODAMu na Slovensku, spolu so sestrami v tvorivých dielňach pod vedením sestier z Košíc a Piešťan našlo nové inšpirácie a podnety pre prácu s deťmi a mládežou.Valné zhromaždenie združenia NODAM si vytýčilo plány do budúcnosti a v spontánnej a neformálnej atmosfére si mladí ľudia vzájomne vymieňali skúsenosti. Svoje miesto počas spoločného stretnutia tu mali relaxačné aktivity, tiché chvíle modlitby a spoločné hry.

 

Združenie detí a mládeže NODAM chce prispieť svojím skromným podielom k budovaniu a formácii detí a mládeže v prostrediach, kde pôsobia jeho členovia a ponúkajú širokú škálu voľnočasových akcií pre miestne komunity.

Zdroj: NODAM