Ela Dikáczová bola prvou mládežníckou delegátkou, ktorá v roku 2007 zastupovala mladých ľudí zo Slovenska na Valnom zhromaždení OSN. Bola pri zrode programu, pomáhala ho rozbehnúť a my sme chceli vedieť, ako sa na túto skúsenosť díva s odstupom času.

Bola si prvá UN delegátka – ako si sa o tejto možnosti dozvedela?
O existencii programu mládežníckych delegátov som sa dozvedela náhodou počas niektorej zo zahraničných služobných ciest, ktoré som pri práci v Rade mládeže Slovenska absolvovala. Keďže na Slovensku nič také neexistovalo, začala som hneď rozmýšlať nad tým, ako takýto program rozbehnúť aj doma.

Ako prebiehalo rozbiehanie programu? Bolo to ťažké?
Rozbehnutie celého programu bolo veľmi rýchle a prekvapivé. S myšlienkou priniesť program na Slovensku som sa začala seriózne pohrávať niekedy v lete. Napísala som teda oficiálnu žiadosť o partnerstvo a povolenie vycestovania mládežníckemu delegátovi na Ministerstvo zahraničných vecí. Dávala som tomu veľmi malú šancu. O to prekvapivejšie bolo pozitívne stanovisko a ústretovosť, s ktorou som sa v nasledujúcich mesiacoch stretávala.

Čo si si pod programom predstavovala a aká bola realita?
Moja predstava sa odvíjala najmä od informácií na webových stránkach mládežníckych delegátov z iných krajín a bola pomerne hmlistá. Pochopila som však, že program je výbornou príležitosťou pre tých, ktorí majú dostatok energie a nápadov s niečím pohnúť. Realita bola fascinujúca a motivujúca – presne s takými ľuďmi som sa stretávala.

Akej téme si sa venovala?
Venovala som sa téme vysokej nezamestnanosti mladých ľudí a jej dopadu.

Čo ti skúsenosť dala?
Asi dve veci. Prvou bola nesmierna motivácia udržať program na Slovensku a umožniť aj iným aktívnym mladým ľuďom zažiť niečo podobné. Druhou bolo poznanie, že dosahovanie veľkých cieľov vyžaduje odhodlanie, dôveru v samého seba a neustálu prácu na sebe.

Bola si pri rozbiehaní a následne pri výberovom procese ďalších kandidátov. Čo si si všimla, na čo by si chcela upozorniť?
Pri manažovaní programu som mala možnosť spoznať talentovaných a pracovitých mladých ľudí. Nikdy sa nám však do programu neprihlásili stovky záujemcov, aj keď si myslím, že ten potenciál Slovensko má. Hlásila sa nám pomerne homogénna skupina vysokoškolsky vzdelaných ľudí určitých štúdijných smerov. Bolo by vynikajúce vidieť čo najväčššiu pestrosť a preto by som chcela povzbudiť každého, koho myšlienka programu zaujme, aby sa prihlásiť skúsil.

Čo by si odporučila budúcim UN delegátom/tkam?
Asi by som im odporučila, aby počúvali seba aj ostatných, nebáli sa dôverovať svojim myšlienkam a presadzovať ich.

Čo robíš teraz? Zužitkovala si svoju skúsenosť UN delegátky v súčasnej práci?
Momentálne pracujem v neziskovej organizácii Človek v ohrození v oblasti globálneho vzdelávania. Myslím, že absolvovanie a manažovanie programu Mládežníckeho delegáta mi jednoducho zmenilo pohľad na niektoré životné situácie. A to je devíza, ktorú mi do konca života nikto nezoberie.

Do programu Youth UN delegate alebo Mladí OSN sa môžeš prihlásiť aj ty, viac informácií najdeš na stránke MladíOSN.

 (c)Katarína Mrázková