Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko bolo v Bratislave založené už v roku 1993. Jeho diplomatický zbor má 35 členov na siedmich oddeleniach zvaných referáty. Vo vedení tímu stojí hlavný diplomat, veľvyslanec. Medzi referátmi sú rozdelené úlohy kultúrnych služieb, konzulárnych, sociálnych záležitostí atď. Na veľvyslanectve môžeš stretnúť nemeckých aj slovenských zamestnancov.

Kde sa vzdelávať

Úlohou ambasády je udržiavať a zlepšovať diplomatické vzťahy medzi Nemeckom a Slovenskom. „V tomto roku oslavujeme 20. výročie nemecko-slovenských vzťahov. Preto organizujeme výstavu, ktorú budete môcť vidieť v máji v Bratislave a na jeseň v Košiciach,“ hovorí členka diplomatického zboru, Nicola Sygo-Schneider. Jedným z realizovaných projektov je založenie súkromnej vysokej školy, Goethe Uni v Bratislave v minulom roku, kde je dominantným vyučujúcim jazykom práve nemčina. Podmienkou na prihlásenie sa na školu je ovládanie nemeckého jazyka, ale akceptujú aj angličtinu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Je veľa možností ako získať štipendium na štúdium v Nemecku. Väčšinu poskytuje DAAD. Bližšie informácie o organizáciách, ktoré ponúkajú štipendiá a žiadosti v nemčine a angličtine môžeš nájsť na stránke slovenskej organizácie SAIA-SCTS.“ DAAD je skratka pre Nemeckú akademickú výmennú službu. Na webe ambasády nájdeš aj informácie o ďalších nadáciách, ktoré podporujú vzájomnú výmenu slovenských a nemeckých vedcov.

Ambasáda na svojej stránke informuje o novinkách z oblasti zahraničnej politiky a politiky EÚ, hospodárstva, kultúry a vzdelania, právnych a konzulárnych záležitostí. Nájdeš na nej aj aktuality o výmenách medzi slovenskými a nemeckými univerzitami, výskumnými ústavmi, informácie o štipendiách a jazykových kurzoch.

 Kultúra a prax u Goetheho

„V júli bude v Slovenskej filharmgoetheónii vystupovať nemecký orchester, Göttinger Symphonie Orchester. Mnohých umelcov z Nemecka na Slovensko pozýva aj Goetheho inštitút, nemecký kultúrny inštitút, ktorý pracuje celosvetovo.“

Vďaka Goetheho inštitútu sa môžeš dozvedieť ešte viac o kultúrnych akciách a vzdelávaní v nemčine. Ponúka aj pracovné miesta pre učiteľov nemeckého jazyka. Kritériom pre prijatie sú skúsenosti s vyučovaním pre dospelých a vynikajúca znalosť nemčiny, na úrovni C2. Prax ponúka len mladým ľuďom s nemčinou ako rodným jazykom.

Veľvyslanectvo nájdeš na Hviezdoslavovom námestí 10 v Nestorovom paláci. Kontaktovať ich môžeš aj prostredníctvom mailu na ich web stránke. Ak ťa zaujíma Nemecko a možnosti, ktoré táto krajina ponúka, pozri sa na www.young-germany.de.

Reportáže Ambasonda pripravuje stážistka RmS Andrea Bandiková.