Celoslovenskú súťaž v účtovníctve pre žiakov stredných škôl pripravila Slovenská komora certifikovaných účtovníkov (SKCú) v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s. Do finále – celoštátneho kola v Žiline postúpilo 15 najlepších študentov účtovníctva z celého Slovenska.

Víťazi:

Víťazom olympiády Mladý účtovník 2013 sa stala Monika Kalabová, ktorá je študentkou Obchodnej akadémie v Prievidzi. Za prvé miesto v súťaži, na ktorú ju zodpovedne pripravovala Ing. Terézia Micková, získala finančnú odmenu 333 €.

Na druhom mieste sa umiestnil a netbook získal Lukáš Homola z Obchodnej akadémie v Bratislave. Na treťom mieste sa tabletu potešila Martina Maradíková z Obchodnej akadémie v Trenčíne.

Finančnou odmenou 333 € a elektronikou boli odmenení aj pedagógovia, ktorí pripravovali na súťaž troch najlepších mladých účtovníkov. Aj študenti na 4. – 15. mieste boli odmenení a za postup do celoštátneho kola získali finančnú odmenu 33€.

V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo doteraz najviac 81 škôl a vyše 2300 žiakov, čo hovorí o vzrastajúcom záujme a obľúbenosti olympiády na stredných školách.

O súťaži:

Hlavným cieľom súťaže je podporiť v mladých ľuďoch záujem o účtovníctvo a ukázať im, ako to v praxi naozaj vyzerá. Účastníci regionálnych a celoštátnych kôl cieľ splnili a potvrdili, že zvládnu riešiť zložité účtovné prípady a že majú dostatok vedomostí na to, aby sa mohli po ukončení školy uplatniť v práci.

Veľká vďaka patrí nielen všetkým zúčastneným študentom, ktorí sa poctivo pripravovali, ale aj pedagógom, ktorí sa študentom venovali veľakrát aj mimo vyučovania hodín účtovníctva.

Kompletné výsledky celoštátneho kola sú zverejnené na oficiálnej stránke súťaže www.kros.sk/olympiada.

Zdroj: Mária Janíčková, Kros