Youth Goodwill Ambassador Corps spája mladých ľudí z rôznych krajín sveta, ktorí v Dánsku študujú.  Vo svojej domovskej krajine propagujú možnosti, ktoré mladým ponúka Dánsko a jedným z nich je aj Juraj Pál (19) zo Slovenska. Juraj na Univerzite v Aarhuse, ktorá sa v svetových rebríčkoch drží okolo 50. miesta, študuje Economics and Business Administration.

20. apríla spolu s ostatnými členmi Youth Goodwill Ambassador Corps dostal možnosť na konferencii v dánskom vedecko-technickom parku Scion DTU v Kodani spoznať silu Dánska v rámci inovácie a podnikania a dozvedieť sa, ako vedecké parky, čisté technológie a medzinárodný talent môžu vytvárať rast a vzostup svetovej konkurencieschopnosti Dánska.

jan pál

V čom  spočíva program Youth Goodwill Ambassador a aká je úloha ambasádora/ky?

Youth Goodwill Ambassador Corps (YGWA) je globálna sieť medzinárodných študentov reprezentujúcich dánske univerzity po celom svete. Študenti pracujú ako dobrovoľníci s cieľom propagovať Dánsko ako atraktívnu destináciu pre prácu a štúdium cez marketingové kampane a zdieľanie ich vlastných skúseností, prípadne organizovanie medzinárodných podujatí v ich domácej krajine. Všetci zapojení sú tak členmi unikátneho programu na rozvoj talentu, kde majú možnosť spolupracovať s kľúčovými činiteľmi Dánska z oblasti biznisu, kultúry a akademických inštitúcií. Dnes táto sieť zahŕňa vyše 200 študentov z viac ako 45 krajín.

YGWA v spomenutých aktivitách podporuje mladých ambasádorov udelením finančného grantu tým najlepším projektom. Mne sa vďaka práve tomuto grantu podarilo spustiť iniciatívu Study in Denmark – Slovakia, online platformu pre všetkých slovenských študentov, ktorí buď už v Dánsku študujú, alebo sa o štúdium len zaujímajú. V rámci tejto iniciatívy a vďaka spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave som sa zúčastnil podujatia „Erasmus and International Day“ práve na tejto bratislavskej univerzite. Dostal som tak možnosť podeliť sa o moje skúsenosti so štúdium a životom v Dánsku s približne 350 študentmi.

Čo bolo pre teba osobne najväčším prínosom konferencie ambasádorov?   

Na tohtoročnej záverečnej konferencii som sa mal možnosť stretnúť s Jeho výsosťou, dánskym princom Joachimom, ministrom klímy, energetiky a stavieb Martinom Lidegaardom a ďalšími významnými osobnosťami Dánska. Najväčším prínosom bola práve ich otvorenosť v akej s nami, mladými ambasádormi, komunikovali. Možnosť neformálne sa porozprávať o mojom štúdiu, pobyte v Dánsku a možnostiach spolupráce s osobnosťami akými je napríklad dánsky princ bola veľmi jedinečná.

Bolo pre teba niečo na dánskej škole niečo prekvapivé či nečakané?

Veľmi ma prekvapil systém vyučovania na dánskych univerzitách – v porovnaní so Slovenskom je tu v Dánsku študent braný na rovnakej úrovni ako prednášajúci a má tak možnosť na prednáškach tvoriť diskusiu. Taktiež, dôraz sa kladie na úplne iné aspekty ako na Slovensku. Namiesto prísneho memorovania sa učiva tu študenti musia vedieť aplikovať teóriu na praktické prípady. Mojim najväčším prekvapením je práve preto prepojenosť praxe s teóriou už od úplných začiatkoch štúdia.

Taktiež, dánske univerzity vynikajú v spájaní študentov s národnými a medzinárodnými firmami a spoločnosťami. Konkrétne na mojej univerzite mám každý týždeň možnosť stretnúť sa so zástupcami firiem ako napríklad Google, IBM, KPMG a iné. Vďaka týmto a mnohým iným možnostiam ktoré štúdium v Dánsku ponúka sú študenti tak veľmi motivovaní.

(c) MK