Majúc na zreteli,

-že súčasné ekonomické a sociálne krízy ohrozujú vývoj a fungovanie, ak nie celý projekt európskej integrácie,

-že populistické a nacionalistické strany sa rozmáhajú v mnohých európskych krajinách

– že nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 signalizujú vysoké riziko, že budeme mať 28 národných volieb, kde bude chýbať skutočný proeurópsky moment,

 

JEF Slovakia  pripomína hodnoty solidarity a demokracie, ktoré tvoria základ európskej integrácie,

zdôrazňuje význam motta EÚ: “Zjednotení v rozmanitosti”,

vyzdvihuje fakt, že EÚ nie je len trhom, ale tiež úniou rôznych ľudí a kultúr, a preto reprezentuje pluralistickú a multikultúrnu spoločnosť v Európe ,

zdôrazňuje fakt, že pluralizmus a multikulturalizmus v EÚ by mali byť hnacou silou pre úspešnú európsku integráciu založené slobode, solidarite, transparentnosti a paneurópskych perspektívach pre budúce generácie ,

poukazuje na politickú účelovosť EÚ zahrnutú v Schumanovej deklarácii, ktorá spomína realizáciu základu prvej konkrétnej Európskej federácie a nevyhnutnosť chrániť mier a prosperitu a prekonanie kríz efektívnosti a legitimity v Európe.

 

Jeden rok pre voľbami do EP, JEF Slovakia sa zaväzuje využiť príležitosť 9. mája 2013

– k výzve ohľajef_slovakiadom Európy, ktorá je slobodná a zjednotená v demokracii a solidarite,

– k zvýšeniu povedomia o nadchádzajúcich voľbách do EP a podnecovať k riešeniu európskych politických otázok,

– ku konaniu spolu s proeurópskymi organizáciami za účelom propagácie európskych federalistických hodnôt,

sa zaväzuje konať ako spojovací článok pri

– vyzývaní na prekonanie medzier v demokracii, transparentnosti a efektivity v súčasnom európskom zoskupení a pomáhať tvoriť potrebné európske inštitúcie a politiky na prípravu pre budúcnosť,

-opätovnom prepojení občanov s EÚ a národnými politickými činiteľmi prostredníctvom komunikácie o Európe a prostredníctvom angažovania v debatách o európskych výzvach a príležitostiach,

nalieha na politické strany a činiteľov na viacerých úrovniach správy v EÚ

– využiť príležitosť konania sa volieb do EP v roku 2014 na definovanie projektu pre Európu a zvážiť novú ústavu pre ďalšiu politickú, fiškálnu a ekonomickú integráciu v Európe,

– rozvíjať skutočné proeurópske kampane venujúce sa otázkam budúcnosti,

– jasne nominovať ich kandidátov pre predsedníctvo v Európskej komisii pred voľbami,
žiada média,

– aby podávali informácie o súčasných otázkach aj z európskej perspektívy a nielen na základe národných záujmov,

-informovali čestne a transparentne o EÚ a európskych záležitostiach,

vyzýva svoje sekcie,

– aby vyvíjali akcie a iniciatívy na zvýšenie povedomia medzi občanmi, občianskou spoločnosťou a ostatnými zainteresovanými stranami o súčasnej situácii v EÚ a propagovať hodnoty a politiky európskeho federalizmu.

Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia), dňa 9. mája 2013