Ako vyzerajú miesta, v ktorých žijeme, môžeme ovyplyvniť aj my sami, nemusíme čakať kým sa rozhýbe samospráva. Dokazuje to aj skutočnosť, že vzniká čoraz viac sympatických iniciatív, ktoré sa rozhodli riešiť nedostatok či zlý stav zelene okolo seba na vlastnú päsť. Prečítajte si o 3 inšpiratívnych príkladoch.

Mobilná záhrada na Sasinkovej

mz_foliovnikSkupina pôsobiaca pod názvom Vnútroblok sa rozhodla pretvoriť nevyužívaný priestor priamo v centre mesta a priniesť do srdca Bratislavy o kúsok viac zelene.  Z diplomovky Sandy Štasselovej o nevyužívaných priestoroch sa vyvinul koncept mobilnej záhrady, ktorá sa v prípade opätovného využívania pozemku dá kedykoľvek premiestniť. „Projekt  reaguje na neistotu dĺžky nevyužívania týchto opustených priestorov, ktorých je v Starom Meste vyše 50 hektárov. V praxi teda môžeme majiteľovi sľúbiť, že ak nám svoju nevyužívanú parcelu požičia, my ju budeme používať až do jeho odvolania. Potom odkočujeme na iný (nevyužívaný) pozemok,“ vysvetľuje Sandra.

Ako sa k budovaniu takejto sťahovavej záhrady dostali? „Cítili sme nedostatok komunitných priestorov v susedstvách. Kvalitné priestory, ktoré môžu susedia zdieľať a vytvárať medzi sebou normálne medziľudské vzťahy, sú v meste vitálne. Na druhej strane je prebytok nevyužívaného priestoru. Rozvojové plochy zívajúce roky prázdnotou. Vnútroblok mapoval nevyužívané priestory v Starom Meste a 50 hektárový výsledok nás všetkých prekvapil,“ hovorí Sandra. Dnes už na spoločnej záhrade vybudovali fóliovník, latrínu či mobilné boxy na rastliny.  Ak sa chcete zapojiť, sledujte Facebook a príďte pomôcť s manuálnymi prácami či len koláčom pre záhradkárov.

Lepšia Trnava

lepšia trnava kosíV Trnave od roku 2010 funguje iniciatíva Lepšia Trnava, dnes už ako občianske združenie. Prostredie vo svojom meste si nielen všíma, ale aj aktívne mení – či už rekonštrukciou detského ihriska alebo spontánnym kosením mestského Ružového parku. „V piatok večer sme išli cez park a všimli si pole odkvitnutých púpav. Na druhý deň za svetla sa ukázal celý trávnik a to nám už nedalo. Reprezentatívna zeleň v centre mesta musí mať predsa úplne iný režim kosenia,“ vysvetľuje hlavný iniciátor Peter Bročka, „cieľ bol teda jasný – v sobotu večer sme si rozdelili úlohy, v nedeľu ráno naštartovali kosačku a 9:30 sme už sedeli na lavičke pred čerstvo pokoseným trávnikom. Vtáčiky spievali a niekde v parku bolo počuť dokonca ďatla. Skrátka idylka. Chceli sme ukázať, že podobné “adopcie” verejného priestoru majú nielen hlbší zmysel, ale dokázali by mestu ušetriť peniaze.“

„Snažíme sa mesto presvedčiť, že dobrovoľníctvo má zmysel a veľký potenciál. Mesto sa ho však musí naučiť podporovať. Cez komunitné aktivity je možné pozitívne formovať nielen verejný priestor, ale aj ľudí.“ Hlavným cieľom Lepšej Trnavy je spájať dobrovoľníkov a ľudí, ktorým záleží na ich okolí a na tom ako funguje, informácie o tom, ako sa možno zapojiť nájdeš na lepsiatrnava.sk alebo na Facebooku.

Adoptuj si kochlík

neleň pre zeleňID Space team vzniklo v roku 2011 s cieľom poskytnúť priestor pre realizáciu  nápadov mladých ľudí v Bratislave. Ich zatiaľ posledným projektom, pripraveným v spolupráci s komunitou okolo Námestie pre ľudí, je akcia Nelen pre zeleň, počas ktorej bolo možné si adpotovať kochlík v centre mesta. Zanedbané kochlíky dobrovoľníci počas podujatia naplnili kvetinami, o ktoré bude postarané vďaka pravideným príspevkom “adoptívnych rodičov”. „Myšlienka pre tento projekt prišla spontánne, ako aj ostatné nápady na naše projekty,“ hovorí o vzniku akcie Claudia Tran, „keď nie je niekto s niečím spokojný, snažíme sa spoločne prísť na potenciálne riešenia pre tento problém. A tak vznikla aj akcia Neleň pre zeleň.“ Najbližšie ID Space Team poskytne priestor mladým talentom v rámci podujatia Rozbaľ to, Bratislava!.

(c) MK