V rámci našej ambasondy sme sa obrátili aj na Švajčiarske veľvyslanectvo, aby nám priblížili, aké je ich poslanie a čo ponúkajú slovenským občanom, predovšetkým tým mladým. Podľa slov politickej a kultúrnej referentky ambasády, Zuzany Dudášovej, je úlohou ich veľvyslanectva predovšetkým diplomaticky zastupovať a hájiť záujmy Švajčiarska v diplomatickej, hospodárskej a kultúrnej oblasti.

Konzulárne služby, teda pomoc občanom Švajčiarska napríklad pri hospitálizácii, či strate dokladov, alebo občanom Slovenska pri vybavovaní dokladov pri sobáši, poskytuje Regionálne konzulárne centrum vo Viedni. Ostatné veci zabezpečuje veľvyslanectvo v Bratislave, kde sú nastálo zamestnaní štyria ľudia, medzi ktorých patrí aj veľvyslanec Christian Fotsch. Ďalší traja zamestnanci sú lokálni a celý tím dopĺňa praktikantka zo Švajčiarska.

Ako študovať vo Švajčiarsku? Dve štipká od ambasády alebo more možností od SAIA

Vzdelávanie na vysokých školách vo Švajčiarsku je na vysokej úrovni, o čom svedčí aj ich umiestňovanie na najvyšších priečkach rebríčkov hodnotiacich kvalitu univerzít. Švajčiarske veľvyslanectvo, ako jedno z mála na Slovensku, sa aktívne usiluje poskytnúť slovenským študentom štipendium. „Švajčiarska vláda každoročne poskytuje 2 štipendiá pre slovenských študentov na postgraduálne pobyty a na umelecké pobyty. Podmienkou je dosiahnutie stupňa vzdelania bakalár pred nástupom na štipendium,“ hovorí Zuzana Dudášová. Základné podmienky pre prijatie a s tým súvisiace formality nájdeš zverejnené na web stránke ambasády koncom júla. Veľvyslanectvo sa však zúčastňuje len na poskytovaní týchto dvoch druhov štipendií.

study-in-switzerlandĎalšie možnosti štipendií sprostredkuje u nás SAIA a špeciálne Švajčiarsko má na starosti pani Daniela Kirdová. Takýmto štipendijným programom je Sciex. Je vytvorený pre výskumné pobyty doktorantov a postdoktorantov bez obmedzenia veku. Základnými podmienkami, ktoré musíš ako uchádzač splniť sú, že škola či inštitúcia, v ktorej pracuješ je právoplatne akreditovaná a si ochotný vycestovať na viac ako 6 mesiacov. Ak si doktorand, svoje štúdium alebo výskum vo Švajčiarsku si môžeš naplánovať najskôr 1 rok po získaní titulu magister (alebo jemu podobného). Ako postdoktorant najneskôr do 5 rokov po získaní titulu PhD. Je to na pohľad komplikovaný postup, no neváhaj sa obrátiť na kanceláriu agentúry či veľvyslanectva, závisí to od toho na aký program sa hlásiš.

Švajčiarsko pomáha adresne

Od roku 2011 sa veľvyslanectvo zúčastňuje organizácie charitatívnej akcie Vianočného bazára v Starej tržnici v Bratislave, kde má svoj stánok a zamestnanci veľvyslanectva tu predávajú rôzne typické švajčiarske produkty – syr raclette, čokolády Lindt a Cailler, nožíky Victorinox. V roku 2012 sme finančne podporili vydanie brožúry Psychological help for LGBT people, akciu Rainbow Pride v Bratislave alebo Chránenú dielňu Radnička Café v Bratislave. Spolu so Švajčiarskym červeným krížom financujeme vydanie anglickej verzie knihy Red Cross in Slovakia 1989-1992. Keďže veľvyslanectvo má obmedzený budget na podporu projektov v menovaných oblastiach, vyberáme skôr menšie projekty, kde sa naša podpora nestratí a významne prispeje k realizácii podujatia, projektu,“ približuje aktivity zamestnancov ambasády a tým aj časť práce Švajčiarskeho veľvyslanectva na Slovensku Zuzana.

Ak ťa zaujíma práca na veľvyslanectve a chceš si vyskúšať takúto stáž, odporúčam ti osloviť slovenské veľvyslanectvá v zahraničí. Aj Švajčiarske veľvyslanectvo prijíma na prax jedného kandidáta zo Švajčiarska, ktorého zaujíma diplomatická práca.

 „Keďže veľvyslanectvo neposkytuje služby pre verejnosť, nemá úradné hodiny pre verejnosť. Veľvyslanectvo možno kontaktovať telefonicky alebo mailom na 02/59301111 a bts.vertretung@eda.admin.ch. Vidieť nás môžete na Vianočnom bazári :).“

Sériu Ambasonda pripravuje (c) Andrea Bandíková.