V týždni od 26. mája do 2. júna 2013 sa v celej Európe bude sláviť VI. ročník Európskeho týždňa mládeže 2013. Bude ho tvoriť široká škála podujatí a činností, ktoré sa uskutočnia vo všetkých 33 krajinách zapojených do programu EÚ Mládež v akcii a ktorých koordinovanie a organizovanie boli zverené národným agentúram pre program Mládež v akcii. Do tejto celoeurópskej kampane sa svojimi aktivitami zapojí aj Slovensko.

Hlavným organizátorom podujatia je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národná agentúra programu EÚ Mládež v akcii. Počas celého týždňa bude prebiehať množstvo aktivít na regionálnej úrovni, pričom otvorenie aktivít na národnej úrovni sa bude konať v Bratislave v utorok 28. mája 2013 v čase od 10.00 h do 14.00 h na Hviezdoslavovom námestí.

Kompletný program národného podujatia v Bratislave nájdete tu, činnosť RmS predstaví Ondrej Gallo v diskusiách v kine Mladosť.

Okrem prezentácie možností pre mladých ľudí by sme chceli podporiť ich participáciu na občianskom živote aj formou aktívneho dialógu s poslancami Európskeho parlamentu, zástupcami ministerstva, samosprávy a občianskymi aktivistami.

V regiónoch sa bude Európsky týždeň mládeže 2013 konať nasledovných termínoch:

  • 29. 5. 2013 (streda) – Žiar nad Hronom
  • 29. 5. 2013 (streda) – Púchov
  • 29. 5. 2013 (streda) – Partizánske
  • 29. 5. 2013 (streda) – Košice
  • 30. 5. 2013 (štvrtok) – Prešov
  • 31. 5. 2013 (štvrtok)  / 1.6.2013 (sobota) – Handlová
  • 31. 5. 2013 (piatok) – Nové Mesto nad Váhom
  • 31. 5. 2013 (piatok) – Dubnica nad Váhom
  • 31. 5. 2013 (piatok) – Žilina
  • 31. 5. 2013 (piatok) – Humenné

Kompletný program regionálnych podujatí nájdete tu.

Mladí ľudia, ktorí by sa radi zapojili do regionálnych a národných podujatí a činností, ktoré sa uskutočnia v rámci Európskeho týždňa mládeže, môžu navštíviť webovú stránku www.youthweek.eu. Na portáli je uvedený prehľad podujatí organizovaných po celej Európe. Na Slovensku nájdete všetky informácie na stránke www.mladezvakcii.sk.

Zdroj: iuventa.sk