Siedmy ročník programu UN Youth Delegate pozná mladého človeka, ktorý bude Slovensko zastupovať na 3. výbore OSN v New Yorku. Zástupkyňou mladých Sloveniek a Slovákov v OSN sa stala Hana Sklajrszka.

V piatok sa vo finále stretlo 6 šikovných mladých ľudí, ktorí porote a verejnosti predstavili svoju víziu programu mládežníckeho delegáta. Aká téma je podľa nich kľúčová pre mladých a o čom by chceli v OSN hovoriť, postupne predniesli Patrik Čakloš, Martin Hužvár, Simona Perejdová, Dean Reš, Hana Skljarszka a Natália Šubrtová.

UNyouth_2013 009

Patrik okrem nezamestnanosti hovoril aj o tom, že je dôležité nevnímať mladých ľudí ako problém, ale ako súčasť riešenia. Martin, absolvent Kolégia Antona Neuwirtha, sa tiež venoval téme nezamestnanosti, ktorá mladých ľudí zasahuje aj formou alkoholizmu či rozpadu rodinného zázemia. Aj vďaka svojim osobným skúsenostiam Simona upozornila na nedostatok príležitostí, ktorým trpia mladí ľudia z menších miest a dedín. Dean, ktorý pôsobí aj v Rade mládeže Žilinského kraja, prezentoval tému nenávistného vyjadrovania, ktorá je pre online generáciu obzvlášť aktuálna. Hana poukázala na potrebu učiť mladých kriticky myslieť, pracovať s informáciami a vytvárať si vlastný názor. O svojej skúsenosti zo stáže v OSN, ktorú by chcela prehĺbiť a zužitkovať aj ako delegátka, hovorila Natália. Svoju víziu programu vtipne rozšírila aj o Hviezdoslavove Ó, mládež naša, tys’ držiteľkou rána.

Po prezentácii nasledoval osobný pohovor finalistov s porotou, ktorú tvorili zástupcovia Ministerstva školstva, Ministerstva zahraničných vecí, UNIS Vienna, Rady mládeže Slovensko a minuloročná delegátka Milena Dudášová. Jej stopy bude nasledovať Hana Skljarszka, ktorá dlhodobo pôsobí v Slovenskej debatnej asociácii a hovoriť s a o mladých ľuďoch je pre ňu samozrejmé. Jej delegátsku príbeh budete môcť sledovať na mladez.sk/mladiosn a na Facebooku.

Ďakujeme 6 skvelým finalistom i všetkým, ktorí sa uchádzali o pozíciu mládežníckeho delegáta/tky na rok 2013. Veľmi si vážime energiu, ktorú ste venovali prihláseniu do programu. Aj keď delegátom môže byť len jeden/jedna, sme si istí, že o mnohých z Vás ešte budeme počuť.

Program MladíOSN každoročne posiela do sveta jedného mladého  človeka zo Slovenska, aby v mene svojich vrstvoníkov hovoril o problémoch a témach, ktoré vnímajú, na medzinárodných mládežníckych fórach a diplomatickým špičkám v OSN. Program organizuje Rada mládeže Slovenska už ôsmy rok. Partnermi programu sú Ministerstvo školstva, Ministerstvo zahraničných vecí a UNIS Vienna. Minuloročná delegátka Milena Dudášová lietala vďaka podpore spoločnosti tucan.sk.

(c)mk