Priateľské vzťahy so žiakmi, zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, Zelená škola. V šk. roku 2013/14 otvára už svoj 9. ročník a jeho súčasťou sa môže stať každá škola na Slovensku. Stačí, ak sa do 15. septembra 2013 zaregistruje na stránke www.zelenaskola.sk a pripojí sa tak k „rodine“ 40 tisíc škôl v 53 krajinách sveta.

zelena-skola„Veríme, že program Zelená škola je vhodný pre všetky školy! Nesmú sa však báť, že ich žiaci budú aktívni a budú sa diať zmeny,“ vysvetľuje manažérka programu Miroslava Piláriková z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Program prináša viac ako klasickú environmentálnu výchovu. Rozvíja hlbšie pochopenie problémov životného prostredia a aktívne rozvíja zručnosti zamerané na ich riešenie. „Praktické kroky vedú pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. Prioritou programu je aktívne zapojenie žiakov,“ dopĺňa.

Hlavným lákadlom pre školy, ktoré by sa chceli zapojiť, je jedinečná metodická podpora, vzdelávacie a zážitkové workshopy, profesionálni konzultanti, ale aj možnosť výmeny skúseností s inými školami. Tým, ktorí úspešne zrealizujú „7 krokov k Zelenej škole“, je udelený medzinárodný certifikát a vlajka. „Získanie vlajky je pre nás veľkým záväzkom. Záväzkom, že vo svojom nadšení nepoľavíme a budeme napredovať vo svojich pro-environmentálnych aktivitách,“ dodáva žiačka zo základnej školy v Slovenskej Ľupči. Školy môžu zároveň získať finančnú podporu na svoje aktivity. V programe bolo doposiaľ podporených 45 projektov škôl vo výške 21 500 eur.

Svoje postoje vyjadrili aj účastníci posledného vzdelávacieho seminára programu v úvahách na tému „Čo mi dala/vzala Zelená škola“.  A čo im dala? Zelená škola: „…mi dala možnosť zmeniť zmýšľanie detí a ukázať im cestu ako napredovať k cieľu aj napriek prekážkam. …pre mňa to nie je program. Je to životný štýl školy. Pričom je voliteľný. …dala mi iný pohľad na svet, na prírodu a jej zdroje. Napĺňa ma vedomie, že si vďaka mne túto skutočnosť začínajú uvedomovať aj žiaci.“

A čo im vzala? „…ak mi niečo vzala, tak len pár hodín života strávených v kruhu detí. Tieto momenty mi však dali do života veľa príjemných spomienok.  …vzala mi pokojný spánok. Lebo počas noci rozmýšľam, čo by sme ešte mohli spraviť a ako by sme to urobili,“ dodáva jedna z učiteliek.

Program Zelená škola odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a realizuje sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). V tomto školskom roku je do programu zapojených 250 škôl z celého Slovenska. Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom je sieť ŠPIRÁLA. Aktivity programu sa realizujú vďaka podpore generálneho partnera IKEA Bratislava.

Zelená škola je pre ľudí, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať.

Ďalšie informácie a pravidlá programu sú dostupné na www.zelenaskola.sk.

Zdroj: Miroslava Piláriková, Zelená škola