Už po 23. krát usporiadala spoločnosť Úsmev ako dar prehliadku umeleckých talentov detí z detských domovov a náhradných rodín Najmilší koncert roka (NKR). Celoslovenskému reprezentatívnemu kolu predchádzalo 5 regionálnych kôl, v rámci ktorých sa predstavilo 335 nadaných detí zo 45 detských domovov. Najzaujímavejšie individuálne a skupinové čísla zaradila odborná porota do záverečnej celoslovenskej prehliadky, ktorá sa uskutočnila včera, 6. júna 2013 o 18.00 v divadle Heineken Tower  Stage v Bratislave. Deti tu divákom predviedli svoj talent v oblasti spevu, tanca, hry na hudobnom nástroji či dramatickej tvorby.

„Všetci potrebujeme byť podnecovaní, skúšať nové veci a mať príležitosť osvedčiť sa v nich. Aj o tom je Najmilší koncert roka. Deťom, ktoré veľa pozitívnych podnetov nedostali a pocit ocenenia nepoznajú takmer vôbec, sme vytvorili priestor, aby to mohli zažiť. Možno sa o túto skúsenosť budú môcť neskôr oprieť, keď o sebe zapochybujú,“ hovorí Adriana Sisiková z Úsmevu ako dar, členka celoslovenskej poroty a realizačného štábu NKR.

Na celoslovenskej prehliadke sa so svojimi umeleckými vystúpeniami predstavilo 85 detí zo 14 detských domovov, 2 reedukačných centier a jedného krízového centra.

Slávnostným večerom divákov sprevádzala známa slovenská moderátorka Katka Brychtová spolu so svojím 12-ročným kolegom Adamom Tomanom. Aj ona si zaspomínala na prvé vystúpenie, pri ktorom mala pocit naplnenia.

_DSC0048„Raz sme s dramatickým krúžkom vystupovali na Novej scéne. Bol to nejaký mikulášsky večierok a my sme rozdávali balíčky so sladkosťami. Ten večer sa mi veľmi páčil, mala som pocit, že som užitočná a že sa z toho naozaj niekto tešil. Aj tieto deti budú na to spomínať. Ale nielen to. Na deckách, ktoré vystupujú na Najmilšom koncerte pravidelne, vidím, ako sa z roka na rok posúvajú. Naučili sa verejne vystupovať a veriť si aj pred očami publika,“ dodáva Katka Brychotová, dlhoročná podporovateľka detí z detských domovov.

Najmilší koncert roka je pre deti sviatkom umenia, ale aj výzvou, ktorá od nich vyžaduje odhodlanie a pevnú vôľu.  Záverečnej prehliadke predchádzali mesiace skúšania a brúsenia ich umeleckých čísiel. Deti museli odviesť kus práce, aby sa dostali až do Bratislavy. Sebadôvera, výdrž či schopnosť prekonávať prekážky deťom bez rodičov často chýbajú. Najmilší koncert roka im ponúka príležitosť i dostatočnú motiváciu osvojiť si tieto vlastnosti a pocítiť satisfakciu za vynaložené úsilie.

Nadané deti z detských domovov a náhradných rodín prišli povzbudiť aj minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák s manželkou, podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová, štátni tajomníci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Burian a Branislav Ondruš, generálni riaditelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Nadežda Šebová, Danica Lehocká a Albert Németh, námestník generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Pajda.

_DSC0099V rámci slávnostného programu sa odovzdala Cena Fondu Pipi Dlhej Pančuchy, ktorá je ocenením životnej cesty mladého dospelého po opustení detského domova. Ocenenie z rúk podpredsedníčky Národnej rady  SR Renáty Zmajkovičovej prebrala Marta SarkÖzyová. Pani Marta vyrastala v detskom domove v Bernolákove. Po odchode z ústavnej starostlivosti to nemala ľahké a niekoľkokrát „zakopla“, kým sa skutočne postavila na vlastné nohy. Dnes pracuje v útulku pre bezdomovcov Mea Culpa, kde pomáha tým najnúdznejším. Keď hrozilo, že malá dcérka jej priateľky z domova bude tiež umiestnená do zariadenia náhradnej starostlivosti, Marta sa zmoblizovala a dievčatko si zobrala k sebe. Teraz jej odovzdáva lásku, ktorú sama nedostala a musela ju namáhavo učiť počas svojich pádov a nových, pozvoľných vzostupov.

_DSC0281Odmenou pre deti, ktoré v rámci celoslovenskej prehliadky Najmilší koncert roka postúpili až do záverečného reprezentatívneho kola, bude aj trojdňový pobyt v Častej – Papierkničke 24. až 26. júna, ktorý podporili Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Národná rada SR.

zdroj: Slávka Liptáková, Úsmev ako dar