Seriál Ambasonda o ambasádach a zahraničných kultúrnych inštitútoch sa končí a na záver ti ešte prinášame pár informácií o Veľvyslanectve Ruskej federácie a Ruskom centre vedy a kultúry na Slovensku.

Úlohou Veľvyslanectva Ruskej federácie je predovšetkým pestovať a udržiavať diplomatické vzťahy so Slovenskom. K náplni práce diplomatov patrí reprezentovať Rusko na podujatiach, ktoré súvisia s krajinou a jej kultúrou – burzách, diskusiách, stretnutiach s politikmi a podobne. Na stránke ambasády nájdeš dôležité informácie ohľadom povolenia na pobyt v Rusku alebo o vízach. Existuje niekoľko druhov víz, o ktoré môžeš požiadať podľa účelu tvojej cesty – či navštevuješ Rusko ako turista, kvôli štúdiu, reprezentuješ šport, vedu alebo kultúru či kvôli súkromnej návšteve a návšteve civilných a vojnových hrobov. Aby si na úradoch nestrávil zbytočne dlhý čas, je lepšie dopredu si zistiť, aké dokumenty potrebuješ podľa účelu tvojej cesty. Vízum si takto môžeš vybaviť expresne do troch dní a v bežnej situácii do desiatich dní.

 Knihy, filmy, jazyk

2013_01_01Ruské centrum vedy a kultúry má sídlo v Bratislave na ulici Fraňa Kráľa č. 2. V jeho programe nájdeš kultúrne akcie, ktoré sa konajú každý mesiac. Sú to výstavy, divadelné predstavenia, koncerty ruských umelcov či podpora festivalov. Priamo v centre sa uskutočňujú aj konferencie a semináre na témy medzinárodnej, vedeckej a kultúrnej spolupráce. Nadšencov ruskej kinematografie a literatúry poteší, že spravuje voľne prístupnú knižnicu s asi 7000 knihami a 600 filmami ruských autorov.

Šírenie kultúry je spojené so vzdelávaním a jazykom. Aj preto sa môžeš v rámci centra prihlásiť na jeden z jazykových kurzov. Ak sa chceš učiť po rusky, centrum ti ponúka široké možnosti. Učí sa bežná a obchodná ruština. Môžeš si pritom vybrať z kurzov rozdelených podľa úrovne, ktorú v jazyku dosahuješ. V kurze bežnej ruštiny je týchto úrovní až päť, a v obchodnej ruštine sú tri. Môžeš sa prihlásiť buď na jesenný semester (od 26. septembra do 23. decembra) alebo na jarný (od 11. februára do 20. mája). Pre viac informácií o jazykových kurzoch, stačí ak zavoláš priamo do centra na číslo 02/5262 5981 alebo 02/5262 4011.

 Platnici & bjudžetnici

2013_01_01-4Na väčšine vysokých škôl v Rusku prebieha vyučovanie v ruštine. Univerzity si samy kladú podmienky, ktoré uchádzač o štúdium z cudziny musí splniť. Pre prijatie je podstatné, aby študent  úspešne absolvoval test z ruského jazyka na úrovni, ktorú si daná vysoká škola určí. Ako píše aj portál SAIA, vysoké školy v Rusku sú platené alebo neplatené. Študenti, ktorí si platia školné sa volajú platnici a tí, ktorí študujú na univerzitách zadarmo sú tzv. bjudžetnici. Bakalárske štúdium trvá štyri roky, magisterské dva a postgraduálne, tzv. ašpiratúra, tri roky.

Ak ťa zaujíma Rusko a ruština, na The Moscow Times nájdeš informácie o súčasnom dianí v Rusku, kultúre a mestách vo vnútri aj v okolí Ruska, ktoré sa oplatí navštíviť. Pozri sa a nechaj sa presvedčiť.

(c) Andrea Bandiková