Poslednú Burzu skúseností pred letnými prázdninami sme venovali téme vyhorenia a následného reštartovania sa. Pri práci v neziskovom sektore zvyčajne robíme veci z vnútorného presvedčenia, s nadšením. Čo robiť, ak ich stratíme a nevládzeme? Prečítajte si, čo odporúča lektor Matúš Bakyta a aké skúsenosti majú ostatní účastníci Burzy.

Do tla

Pracovné vyhorenie má niekoľko fáz – po nadšení prichádza stagnácia, následne frustrácia a apatia, po ktorej už je človek naozaj vyhorený. Ako sa to prejavuje? Na viacerých úrovniach – po fyzickej stránke je unavený a často chorý. Po psychickej stránke je tiež vyčerpaný, podráždený, má pocit odcudzenia až nepriateľstva voči ostatným ľuďom. Pri vyhorení strácame uspokojenie zo svojej práce, máme pocit bezcennosti a že svojim pracovným pôsobením už nemáme čo viac dať.

Dlhodobá nadmerná pracovná záťaž, v ktorej zabúdame na starostlivosť o seba, môže viesť k vyhoreniu. To sa týka predovšetkým ľudí, ktorí majú sklony k perfekcionizmu a workoholizmu. Pri práci v 3.sektore je vysoká šanca vyhorenia – často sa musíme konfrontovať s nedosiahnuteľnosťou našej predstavy, ideálu a tým, že nevidíme výsledky svojej snahy.

 burza vyhorenie 1Ako udžať ten správny plameň

Jednou z kľúčových vecí pre spokojnosť v pracovnom živote je práve to, že vidíme výsledok svojej činnosti a jej ocenenie. Nie každá práca však prináša toto uspokojenie – preto je dôležité náplň svojej práce kombinovať s činnosťami, ktoré hmatateľný výsledok prinášajú. Prevenciou proti vyhoreniu je udržiavanie rovnováhy fyzickej, sociálnej, duchovnej a intelektuálnej zložky. Ani pri „zachraňovaní sveta“ (ako často svoju prácu vnímame) netreba zabúdať na  vlastné potreby a psychohygienu. Dôležité je tiež strážiť si svoje hranice – neprepínať sa a naučiť sa hovoriť nie.

Pre dobrú atmosféru v kancelárii je podstatná komunikácia o svojich potrebách, ale aj drobné radosti. Spríjemniť prácu si možno napríklad aj týmto tipom od Matúša: vytvorte si zoznam 10 vecí, ktoré vás bavia a dávajú vám energiu a 10, ktoré vám ju berú. Následne si môžete v rámci kancelárie jednotlivé položky vymieňať tak, aby všetci boli čo najspokojnejší. Na to, aby sme mohli meniť svet, pomáhať, inšpirovať, vzdelávať, atď. musíme byť sami v pohode – čím viac zdrojov radosti a uspokojenia budete mať, tým viac budete vedieť dať.

Ďakujeme všetkým Burzovníkom, ktorí zdieľali svoje zážitky a tipy. Najbližšia Burza skúseností sa bude konať v septembri.

(c)mk foto (c) František Halás