Nájsť prácu je problém pre mladých ľudí v celej Európe, nezamestnanosť mladých na Slovensku to dotiahla až na 5. najvyššie miesto. Zo Slovákov a Sloveniek do 25 rokov je bez práce každý/á tretí/ia. Práve pod vplyvom alarmujúcej nezamestnanosti hľadajú mladí ľudia možnosti, ako sa uplatniť a zvýšiť svoje šance na pracovné miesto. Jednou z vecí, ktoré ti môžu pomôcť nájsť prácu môže byť aj dobrovoľníctvo.

 Do práce dobrovoľne

Iste, dobrovoľníctvo je predovšetkým o nezištnej pomoci. To, že sa angažuješ vo svojej komunite a venuješ svoj čas tam, kde je potrebný, však zároveň prináša schopnosti, ktoré zvýhodňujú pri hľadaní práce, predovštekým absolventov. „Dobrovoľníctvo môže ovplyvniť prechod mladého človeka zo školy do praxe a to vo viacerých smeroch. Jednak tým, že človek, ktorý robí ako dobrovoľník počas štúdia, má praktické skúsenosti  v reálnych organizáciách a tak sa môže ľahšie zorientovať. Má tiež širšie spektrum kontaktov,  ktoré mu môžu pomôcť nájsť si prácu,“ vysvetľuje Alžbeta Brozmanová Gregorová z Centra dobrovoľníctva, „tým, že má za sebou nielen teoretické štúdium, ale aj praktické skúsenosti, vie lepšie ako využiť, to čo sa naučil v praxi. Môže mať rozvinutých viac kompetencií, vedomostí a zručností, ktoré môžu byť výhodou pri hľadaní zamestnania. Má tiež podľa mojich skúseností reálnejšiu predstavu čo nejaká práca obnáša a vie, čo môže od nej očakávať.“

306629_550952194919932_1138421518_nDobrovoľníctvo nie je len maľovanie plotov a starostlivosť o znevýhodnených ľudí. Ak ťa zaujíma PR a marketing, ponúkni neziskovej organizácii, že im pomôžeš s propagáciou, ak ťa baví umenie, zapoj sa do prípravy festivalov. Ale aj pri upratovaní smetí či opatere dôchodcov spoznáš zaujímavých ľudí, zlepšíš svoje komunikačné i organizačné zručnosti či schopnosť tímovej práce. Každá dobrovoľnícka skúsenosť prináša benefity aj pre dobrovoľníka/čku, treba si ich len uvedomiť a vedieť ich ďalej používať.

Veľmi často dobrovoľníctvo zvyšuje pocit sebavedomia, učí mladých ľudí sebaprezentácii, ale aj rozmýšľať nad sebou samými a to je potrebné nielen v profesionálom ale aj osobnom živote.  Dobrovoľníctvo môže tiež rozvíjať toleranciu a akceptáciu rôznych vekových skupín a kultúr a prispieť tak k medzigeneračnému a medzikultúrnemu dialógu,“ dopĺňa Alžbeta Brozmanová Gregorová.

Štátnice nestačia

Musím povedať, že s tým, aby niekto uvádzal dobrovoľníctvo v svojom CV alebo pri pohovore spomínal túto svoju aktivitu som sa počas svojej praxe stretol veľmi málo,“ priznáva Ľubomír Dranga z personálnej agentúry APPEL COUNSELLING, „ avšak akákoľvek aktivita, teda aj účasť na dobrovoľníckych projektoch, je pre kandidáta veľkým plusom. Mladý absolvent ešte veľmi nemá čo napísať do svojho životopisu a tak táto skúsenosť je niečo s čím môže svojho budúceho zamestnávateľa zaujať. Dnes už nestačí, že absolvent vysokej školy úspešne urobil štátnice. Budúceho zamestnávateľa zaujímajú aj jeho mimoškolské aktivity a dobrovoľníctvo je jedno z tých aktivít, ktoré hovoria o angažovanosti kandidáta a rozhodne sú to plusové body, ktoré v konečnom dôsledku môžu byť pri hľadaní si práce rozhodujúce.

Svoje dobrovoľnícke skúsenosti preto rozhodne uveď v životopise. Spomínaj ich však s dôrazom na schopnosti, ktoré ti pomohli rozvinúť a výsledky, ktoré si dosiahol/la (napríklad všeobecné dobrovoľník na festivale XY nahraď PR a marketing asistent na festivale XY a popíš náplň práce). Dôležitá je striedmosť – tvoj potenciálny zamestnávateľ nemusí vedieť o každom natretom plote, vyberaj svoje dobrovoľnícke aktivity s ohľadom na ich relevantnosť pre pozíciu, ktorá ťa zaujíma.

Ak už máš skúsenosť s dobrovoľníctvom a/lebo hľadaním práce, podeľ sa o svoj názor v tomto dotazníku. Európskej únii napovie, aké opatrenia treba vytvoriť, aby mladí ľudia mali adekvátne vzdelávacie a pracovné možnosti.

(c)mk, foto: 72 hodín