V stredu, 26. 6. 2013, na generálnej audiencii vo Vatikáne odovzdajú dve deti spolu s predsedom eRka Jurajom Králikom a šéfredaktorkou časopisu Rebrík Katarínou Jantákovou viac ako 1 400 listov priamo do rúk pápeža Františka.

V aprílovom čísle časopisu Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, dostali deti výzvu, aby sa modlili za Svätého Otca a aby mu napísali svoj list. Túto istú výzvu sprostredkovalo eRko deťom aj 11. mája 2013 na Misijnej púti detí v Rajeckej Lesnej a v Levoči. V redakcii sa postupne nazhromaždilo 1468 pozdravov (215 pozdravov deti nakreslili a poslali priamo do redakcie a 1253 pozdravov napísali deti na Misijnej púti detí).

pozdrav_natalkaDetí v listoch píšu o tom, že sa za súčasného pápeža budú modliť, vyjadrujú mu vďaku a niektoré ho dokonca pozývajú do svojej školy:

„Milý Sv. Otec, som rada, že Vás zvolili a veľmi sa za Vás modlím. Aj moja kamarátka Sima. Veľmi ťa mám rada, som rada, že ste v Európe. Dúfam, že ku nám prídeš do našej školy. Ahoj!!! TEŠÍME.“ (Natálka, 3.A)

„Pochválený buď Ježiš Kristus! Milý pápež! Pozeral som sa, keď Vás zvolili za pápeža. Verím, že budeš dobrý pápež a že budeš veľmi dobre slúžiť sv. omše. Verím, že si veľmi dobrý človek.“ (Šimon)

Rebrík je jediný detský katolícky časopis pre deti vo veku od 6 – 10 rokov na Slovensku. eRko ho vydáva desaťkrát ročne už 23 rokov.

Misijná púť detí je podujatie eRka s cieľom vyjadriť vďaku deťom za ich účasť na vianočnej koledníckej akcii  Dobrá novina a povzbudiť sa v prežívaní viery. Do Rajeckej Lesnej a Levoče prichádza kažoročne viac ako 4 000 detí.

Zdroj: eRko