Čo aktuálne robíš?

Snažím sa dokončiť skúškové a niekde pomedzi to stále robím niečo pre Slovenskú debatnú asociáciu. Momentálne sa asi najviac venujem trénovaniu stredoškolákov.

Čo študuješ?

Študujem sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne. Baví ma najmä kultúrna sociológia a začínam rozmýšľať nad tým, že si na magisterskom stupni pridám aj psychológiu.

Prečo si sa prihlásila do programu Mladí OSN? Ako to vzniklo?

Nie je to veľmi zaujímavý príbeh. Prvýkrát som o programe počula v rádiu, kde bola hosťom Milena Dudášová, terajšia delegátka. Oslovila ma a povedala som si, že kvality stať sa delegátkou mám, tak prečo to neskúsiť. Považovala som za skvelú príležitosť, ako využiť a posunúť ďalej moje skúsenosti. Samozrejme, veľmi lákavé bolo samotné získanie statusu delegátky.

hana4Ako vnímaš OSN?

Táto otázka bola najťažšia aj na výberovom kole pred pár týždňami. Je to možno prekvapenie, ale táto inštitúcia nemá v mojich očiach práve najlepší obraz. Je to spôsobené najmä tým, čo sa dostáva na verejnosť. Zlyhania pri mierových operáciách alebo neustále silové boje v Bezpečnostnej rade OSN. Samozrejme nepopieram, že mechanizmus medzinárodnej spolupráce, ktorú OSN odštartovala nemá a nebude mať obdobu ešte dlhý čas. Aj napriek tomu som otvorená zmeniť svoj postoj. Dokonca si myslím, že môj skepticizmus vychádza najmä z nevedomosti. Keďže ako mladá delegátka budem bojovať proti tomu, aby ľudia nerobili neuvážené závery, urobím všetko preto, aby som išla príkladom.

Ako vnímaš úlohu delegátky?

Myslím si, že jeden človek sám toho veľa nezmôže. Osobne by som chcela, aby boli mladí ľudia schopní a ochotní presadzovať svoje záujmy a, najmä, vedeli hovoriť o svojich problémoch sami. Myslím si, že každý mladý človek má na to kapacitu, len ju nevyužíva. Mladý delegát im má vytvoriť priestor, motivovať ich a dať im do rúk nástroje, ktorými to môžu dosiahnuť. O to sa budem snažiť najbližší rok.

O čom chceš v OSN hovoriť? Prečo?

Chcela by som zužitkovať to, s čím sa už roky každodenne stretávam a s čím sa snažíme v našej organizácii bojovať – s nedostatkom kritického myslenia u mladých ľudí. Mladí ľudia majú dnes problém formovať svoje vlastné myšlienky a mechanicky preberajú názory svojho okolia alebo autorít. Každodenne sa stretávam s extrémne vyhranenými názormi, netoleranciou alebo apatiou voči svetu okolo nás. Celé to začína v škole, kde nás nenútia nad informáciami, ktoré nám odovzdajú, kriticky rozmýšľať. Následne sa stávame obeťami “mienkotvorných” médií a populizmu. Preto verím, že v dnešnom komplikovanom svete je nevyhnutné učiť mladých ľudí spracovávať informácie, keďže sa tomu v našom školstve bohužiaľ nevenuje veľa pozornosti.

Ako reagovalo na tvoju novú pozíciu tvoje okolie?

Ľudia boli veľmi prekvapení, keďže som predtým o tom, že som sa prihlásila, nerozprávala. Najbližšie okolie sa teraz vyžíva v tom, že ma volajú “delegátik” a mňa to stále hnevá :).

Čo ťa čaká najbližšie ako delegátku?

O pár dní letím do Bruselu, kde sa stretnem so starými aj novými delegátmi z celého sveta. Dozvieme sa viac o našich úlohách a možnostiach, ako na rôznych úrovniach komunikovať problémy mládeže. Taktiež si cez leto začnem pripravovať svoju reč, ktorú prednesiem na Valnom zhromaždení OSN v októbri. Už teraz som z toho nervózna.

(c) Katarína Mrázková