V priebehu nasledujúceho akademického roku 2013/2014 môžu žiadatelia o sociálne štipendium získať ročne 50 € viac oproti predošlému roku. Stalo sa tak vďaka zvýšeniu maximálnej sumy sociálneho štipendia o 5 eur mesačne. Horná hranica sociálneho štipendia je naviazaná na sumy životného minima, tie sa upravujú každoročne k 1. júlu. Od septembra tak môžu študenti VŠ získať maximálne 230 € mesačne ak študujú v mieste svojho trvalého bydliska a 275 € ak do školy dochádzajú viac ako tridsať kilometrov. Minimálna suma štipendia zostáva nezmenená, 10 € mesačne. Výška štipendia sa určuje individuálne, na základe finančných pomerov domácnosti.

Žiadosť o sociálne štipendium budú môcť vysokoškoláci podávať na študijnom oddelení svojej fakulty od začiatku septembra, resp. ihneď po zápise do ročníka. Pravidlá pre pridelenie sociálneho štipendia sú rovnaké pre všetky vysoké školy na Slovensku, nakoľko ich určuje vyhláška ministerstva školstva. Na internetovom portáli Študenské financie sú študentom k dispozícii odpovede na všetky dôležité otázky a online kalkulačka, v ktorej si môžu predbežne vypočítať výšku sociálneho štipendia.

Internetový portál Študentské financie ponúka študentom vysokých škôl základy finančného vzdelávania, prehľad poplatkov na vysokých školách, informácie o sociálnom štipendiu, študentských pôžičkách, ponuky brigád a práce pre čerstvých absolventov VŠ. Navrhli sme a prevádzkujeme unikátnu online kalkulačku na výpočet sociálneho štipendia. Našou snahou je priblížiť mladým ľuďom problematiku financií zrozumiteľným a ľudským spôsobom ako aj transparentne informovať o možnostiach podpory zo štátnych fondov.

Zdroj: Študentské financie