Jej príbeh bolo počuť v rôznych správach – Malala Yousafzai sa stala symbolom boja za vzdelanie pre všetky deti. V piatok 12. júla má 16. narodeniny, ktoré sa budú po svete sláviť ako Malala Day. Prečo?

Príbeh Malaly

Malala v Pakistáne žila pod nadvládou Talibanu a od roku 2009 prinášala reportáže o bežnom živote miestnych pre BBC. Zároveň otvorene kritizovala Taliban a hovorila o potrebe vzdelávať dievčatá, ktoré trpeli pod militantným režimom a jeho útokmi na školy. Mladé dievča sa tak stalo hlasom detí, ktorým je znemožnené učiť sa. V októbri 2012 sa kvôli svojmu aktivizmu stala obeťou pokusu o atentát. Malala útok Talibanu našťastie prežila a po dlhom zotavovaní je opäť aktívna. Práve v deň svojich narodenín prednesie svoju prvú verejnú reč od útoku, priamo v centrále OSN. Hovoriť bude o požiadavkách mladých ľudí na vzdelanie, ktoré vyjadrili v konzultáciách.

Jej príhovor a symbolický Malala Day je dôležitým krokom k posilneniu debaty o potrebe vzdelávania. Tento deň je príležitosťou poukázať na dôležitú úlohu, ktorú sami mladí ľudia zohrávajú v snahe o dostupnosť vzdelania pre všetkých. Na celom svete je momen57 milionstálne viac ako 57 miliónov detí bez prístupu k potrebnému vzdelaniu, cieľom OSN je aby ho do roku 2015 dostávali všetky. Aj ty sa môžeš pridať k globálnej iniciatíve a podporiť Malalu prostredníctvom petície.

Mať vzdelanie je rozdiel

Prečo je ale vzdelávanie také dôležité? Predovšetkým sa  má na mysli vzdelanie základné – gramotnosť je stále nedostupná množstvu znevýhodnených skupín a menej rozvinutým krajinám. A ako sa dá vidieť napríklad v tejto interaktívnej grafike, práve vzdelanie je výrazným faktorom v boji proti chudobe, hladu či chorobám. Každý ďalší rok matky v škole znižuje riziko úmrtia novorodenca o 5 až 10%. Ide aj o ekonomiku – niektoré krajiny stratia ročne viac ako bilión dolárov zisku preto, že dievčatá v ich krajine získavajú nižšie vzdelanie ako chlapci. Len jeden rok vzdelania navyše zvyšuje individuálny príjem o 10%, pri ženách až do 20%.  Schopnosť čítať a písať, ktorá je pre nás samozrejmá, má naozaj silu vytvoriť lepší svet. Začať možno práve tým, že budeme o tejto téme hovoriť a sledovať ju – napríklad na World at School a ich Facebooku.

(c) mk