Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia) sa dňa 1.júla 2013 pripojili k celoeurópskej kampani organizovanej Mladými európskymi federalistami (JEF Europe) na podporu vstupu Chorvátska do EÚ. V časoch rastúcich pochybností a silnejúceho nacionalizmu je vnímaný nový člen EÚ ako pozitívny impulz a nádej pre budúcnosť celej Európy. JEF Slovakia ako mládežnícka organizácia preto považuje za svoju povinnosť, ale zároveň radosť, podporiť túto významnú udalosť a využiť túto príležitosť a zdvihnutie povedomia o význame EÚ.

4Delegácia z JEF Slovakia navštívila Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky na Slovensku, za účelom vyjadrenia podpory zo strany našej organizácie. Tam sa osobne stretla s veľvyslancom Juksanom Muljačíćom, ktorému odovzdala podporný list od JEF Slovakia. Zároveň sa obe strany dohodli na budúcej spolupráci v rámci organizovania seminára venovaného členstvu krajiny v EÚ, ktorý sa uskutoční začiatkom septembra v Bratislave v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Cieľom tohto odborného seminára bude oboznámiť verejnosť nielen s Chorvátskom ako krajinou, ale aj s prístupovým procesom a prvým hodnotením členstva v EÚ.

Keďže je JEF Slovakia mládežnícka organizácia, svoju podporu sme vyjadrili aj neformálnym spôsobom, a to prostredníctvom fotokampane. Úlohou kampane je predovšetkým privítať nového člena v európskej rodine a poukázať na fakt, že aj napriek súčasným problémom, myšlienka jednotnej Európy je stále živá, a to nielen na Slovensku, ale aj v ostatných členských a nečlenských európskych krajiná

Zdroj: Lenka Jančová, JEF Slovakia