Do konca septembra 2013 môžu záujemcovia poslať hlas jednému z dvanástich stromov – finalistov ankety Strom roka  a podporiť tak jeho ošetrenie. Cieľom ankety, ktorej jedenásty ročník vyhlásila v apríli Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne  či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Víťazný strom  bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.. Patrónom ankety je už po druhý rok spevák Peter Lipa.

Do májovej uzávierky prišlo do Nadácie Ekopolis  65  stromov z celého Slovenska. „Prihlásených bolo 16 druhov drevín, pričom tradične prevažovali lipy a duby,“ povedal  Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. Dodáva, že „je obdivuhodné, ako sú v mysliach ľudí hlboko spojené niektoré historické udalosti s konkrétnymi stromami. Ako napríklad prechod nemeckého frontu, ktorého pamätníkom je topoľ biely vo Veľkých Bieliciach alebo diskusie národovcov pod košatou lipou malolistou v Zemianskom Podhradí. Podčiarkuje to silný vzťah ľudí ku stromom.“

Z prihlásených stromov vybrala porota začiatkom júna 12  stromov. Verejné hlasovanie o víťaza ankety sa začalo 11. júla 2013 na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra 2013. Fotografie a príbehy stromov  – finalistov sú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis (www.ekopolis.sk).  Hlasovať za svoj strom môže každý, prostredníctvom SMS správy (na č. 7773, v tvare: STROM medzera a číslo stromu od 1-12),  hlasovacieho lístka, poštou alebo priamo na www.ekopolis.sk.(podstránka Strom roka)

V októbri bude anketa vyhodnotená a strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2013. Víťazný strom dostane súčasne odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 333 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 333 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja nominujúci a traja hlasujúci budú odmenení knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum.

Novinkou tohto ročníka je ďalšie bezplatné ošetrenie najmenej desiatich stromov, ktoré boli  nominované do ankety Strom roka 2013. Profesionálni akreditovaní arboristi ISA Slovensko ošetria vybrané stromy vo vlastnej réžii, pričom výber stromov urobia na základe ich zdravotného stavu, prístupnosti a geografickej polohy.

Zdroj: Nadácia Ekopolis, foto Eudardo Amorim