Začiatkom októbra sa v priestoroch Strednej odbornej školy Na Pántoch v Bratislave uskutoční už 11. ročník celoslovenskej Abilympiády. Organizátorom súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí je Slovenská abilympijská asociácia (SAA). Tento rok je pre talentovaných súťažiacich pripravených 22 súťažných disciplín, v ktorých budú súťažiť od 11. – 13. októbra.

„Cieľom súťaže je dokázať zdravému obyvateľstvu, že postihnutý človek môže byť rovnocenným partnerom pri vykonávaní pracovnej činnosti,“ povedal predseda SAA Aurel Bitter. Za desať ročníkov sa tejto prestížnej akcie zúčastnilo približne 1 200 súťažiacich. Každoročne medzi najatraktívnejšie súťaže patrí ozdobovanie medovníkov, modelovanie z hliny, vyšívanie krížikovým stehom, reportážna fotografia, cukrárstvo, kaderníctvo a košikárstvo. Pre víťazov jednotlivých kategórii sú pripravené hodnotné vecné ceny. Na predchádzajúcej celosvetovej Abilympiáde v Soule v roku 2011 získali hendikepovaní reprezentanti Slovenska jednu bronzovú medailu.

Podľa slov Bittera môžu na abilympiáde súťažiť ľudia s rôznym typom postihnutia. „Nezáleží na tom, či má súťažiaci zrakové, sluchové, telesne, mentálne alebo vnútorne postihnutie, rozhoduje len odvedená práca,“ podotkol.  Jedinou podmienkou je vek, súťažiaci musí mať minimálne 15 rokov.“

Abilympiáda sa stala pre viacerých súťažiacich novým spôsobom prezentácie a spoznania nových kamarátov. Vďaka nej si mnoho znevýhodnených občanov našlo uplatnenie aj na trhu práce. Viac informácií o Abilympiáde  spolu s prihláškou nájdu záujemcovia na internetovej stránke www.abilympiada.sk.

 

Doplňujúce informácie:

V zahraničí aj u nás sa ako oficiálny názov tejto prestížnej akcie používa anglické slovo Abilympics – v poslovenčenej podobe Abilympiáda, ktoré vzniklo zložením zo slov „Olympics of Abilities“, teda olympiáda schopností. Prvá Abilympiáda sa na Slovensku konala v decembri 1994. Od roku 1995 sa slovenskí talentovaní zdravotne postihnutí ľudia zúčastňujú aj celosvetových Abilympiád, kde dosahujú vynikajúce úspechy. Za pätnásť rokov reprezentovali Slovensko na celosvetových olympiádach schopností v Južnej Kórei, Japonsku, v Austrálii, v Českej Republike a v Indii, odkiaľ priniesli 12 medailí.

Zdroj: Martin Buzna, Abilympiáda