Malé prístavné mesto Akranes na západnom pobreží  Islandu sa stalo prechodným „domovom“ 34 mladých ľudí z 8 krajín ležiacich v Európe počas medzinárodného seminára „EUROPE – IT´S YOU!“. Aj Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia) mali možnosť sa ho v dňoch 3. až 8. júla 2013 v zložení Lenka Jančová, Dominika Dudášová, Michal Tkáčik a Norbert Kucharík zúčastniť a spoznať tak nielen mladých proeurópsky orientovaných lídrov, ale aj dych vyrážajúcu prírodu Islandu.

b  Seminár na tému európskeho občianstva pripravili mladí Islanďania z organizácie European Youth Forum (Ungir Evrópusinnar), ktorí sa len nedávno stali členmi JEF Europe a pre nás vždy budú „JEF Iceland“.  Túto tému si vybrali práve preto, že rok 2013 je oficiálne vyhlásený Európskou komisiou za Európsky rok občianstva. Európsky rok občanov sa zameriava najmä na práva, ktoré majú všetci občania Európskej únie a jeho cieľom je podporiť diskusiu o občianstve a zlepšiť tým informovanosť občanov EÚ o ich právach. Tieto práva prinášajú úžitok nielen 500 miliónom Európanov, ktorí ich využívajú každý deň, ale aj ekonomike EÚ.

Cieľom tohto školenia bolo preskúmať a objasniť myšlienky a koncept, na ktorom je európske občianstvo vybudované, jeho 4 základné dimenzie (ekonomická, politická, sociálna a kultúrna) a prepojiť ich spolu s mládežníckou prácou. Seminára sa zúčastnili participanti nielen z krajín Európskej únie, ako napríklad Fínsko či Slovensko, ale aj balkánski kandidáti ašpirujúci na členstvo v EÚ, a to presnejšie Srbsko, Macedónsko, Čierna Hora, ako aj Kosovo a Nórsko, ktoré nie sú v súčasnosti súčasťou európskej dvadsaťosmičky. Poslednou, teda ôsmou krajinou, bol hosťujúci Island. Kurz, ktorý prebiehal 5 dní neformálnou metódou vzdelávania (non-

formal education), prispel k zvýšeniu povedomia a porozumenia o tom, čo je vlastne európske občianstvo v skutočnosti a poskytol priestor pre dialóg a zároveň pre prezentáciu práv a povinností vyplývajúcich z občianstva EÚ.

Výsledkom sú široká sieť a partnerstvá mladých aktivistov, ktorí pracujú na podpore občianskych práv v rámci EÚ. V tejto myšlienke bude pokračovať aj naša organizácia, ktorá počas seminára nadviazala veľmi intenzívne partnerstvo s JEF Macedonia a JEF Serbia a spoločnými silami chceme pripraviť  podobný seminár s početnou medzinárodnou účasťou pri Ochridskom jazere v juhozápadnom Macedónsku v priebehu budúceho kalendárneho roka.

Zdroj: Dominika Dudášová, JEF Slovakia