Kultúrne centrum Záhrada odštartuje svoje aktivity už koncom augusta, a to na vidieku. Vo výnimočnom prostredí Dúbravice, obce neďaleko Banskej Bystrice a sídle landartových umelcov z Periférnych centier, sa 25. až 29. augusta bude oberať a podávať niekoľko „chutných plodov“ z unikátnej slovensko-talianskej spolupráce v podobe workshopu Ikaros. Jeho výsledkom budú dve divadelné performancie, na ktoré sa môžete prísť pozrieť 30. a 31. augusta.

Koniec augusta ponúkne Záhrada – Centrum nezávislej kultúry a divadlo Scarlattine z Campsiraga v nádhernom prostredí obce Dúbravica možnosť stať sa súčasťou worskhopu umeleckej tvorby v krajine (site-specific). Jeho náplňou bude rozvoj techník hlasového a pohybového prejavu ako aj autorských schopností interpretov narábať so špecifickými danosťami krajinného prostredia. Do workshopu, ktoré povedú tri lektorky z divadla Scarlattine, sa môžu zapojiť amatéri, študenti i profesionáli v oblasti hudby, tanca a herectva. Práve osobný vklad a rôznorodé skúsenosti zapojených (prípadne vlastné hudobné nástroje) sa odzrkadlia v dvoch divadelných performanciách, ktoré sa uskutočnia v exteriéroch obce Dúbravica 30. a 31. augusta. Divadelné performancie sú otvorené širokej verejnosti a určite stoja za vašu návštevu.

Lektorský tím povedie trio z talianskeho divadla Scarlattine, ktoré navštívi Dúbravicu a sprostredkuje svoje jedinečné skúsenosti v pretváraní pôvodne rurálnych priestorov na miesta konfrontácie prírodných, mestských a kultúrnych elementov. Inšpiráciou k scénickému spracovaniu sú príbehy z gréckej mytológie, ktorých odkaz je stále aktuálny, ako aj slovenská, starogrécka a iná ľudová hudba a piesne. V priebehu workshopu tak budú môcť účastníci/-čky nachádzať paralelu medzi putovaním v hlbinách mytologického labyrintu a vnútorným svetom človeka. V záverečnej performance sa jednotlivé časti príbehu odohrajú v krajinných scenériách, ku ktorým sa divák v tomto type predstavenia dostáva pod vedením hercov a herečiek. V prípade záujmu o workshop sa stále môžete prihlásiť do 20. augusta na info@zahradacnk.sk.

Workshop sa realizuje pod záštitou Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave a v spolupráci s o.z. Periférne centrá a obcou Dúbravica.

Pozrite si životopisy lektoriek a pozvánku na workshop. Aktuálne informácie nájdete na Facebooku.

Zdroj: Milan Zvada, CNK Záhrada, foto Adam Engler