Domov na pol ceste je miestom, kde sa mladí ľudia, ktorí vyrastali v ústavnej starostlivosti, učia samostatnému životu. Zvyčajne ide o spoločné ubytovanie niekoľkých mladých, ktorí vyrastali v detských domovoch. Deti z domovov tak majú možnosť získať schopnosti a návyky potrebné pre samostatný a úspešný dospelý život. Systém ústavnej starostlivosti totiž deti nenaučí všetkému – v domove na pol ceste si tak možno vyskúšať samostatné bývanie a s ním spojenú starostlivosť, ako hospodáriť s peniazmi, získať pracovné návyky a zodpovednosť.

Aj vy im môžete pomôcť vykročiť

Domov na pol ceste prevádzkuje Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, ktorá pomáha vyštartovať do samostatného života 8 mladým mužom bez zázemia. Tiež prevádzkujú pracovný inkubátor – stolársku dielňu, kde poskytujú svojim klientom prax a pracovnú terapiu. Študujúcim klientom vo veku 18 až 25 rokov pomáhajú pri uchádzaní sa o štipendiá i získavať oprávnenú podporu od rodičov (výživné) či Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny (prídavky).

Ani to však nestačí na zabezpečenie skromnej životnej réžie pre mladých ľudí. Domovu na pol ceste preto môžete pomôcť finančným alebo iným darom, ktorý mladíkom pomôže so štartom. Tiež môžete využiť ich služby – radi pre vás vyrobia grafické práce či rozvezú váš tovar, alebo objednať si reklamu na ich webstránke. Viac informácii nájdete na domovnapolceste.sk.

Pre úspešnejší štart

Štartovacie byty pre odchovancov detských domovov poskytne aj Nadácia Intenda. Tie sú určené tým, ktorí ukončili ochrannú ústavnú výchovu a absolvovali alebo práve absolvujú vysokoškolské štúdium. Záujemcovia o bývanie sa môžu hlásiť do 15. septembra, podrobnosti výzvy nájdete na intenda.sk.

(c) mk, foto: domovnapolceste.sk