V dňoch 16. až 18. augusta 2013 sa uskutočnila letná chata Madých priateľov Európy (JEF Slovakia) pod názvom EUROPEAN WEEKEND, ktorej sa zúčastnili členovia tejto mládežníckej organizácie, ako aj potenciálni záujemcovia o členstvo, ktorí sa po tomto víkende stali súčasťou našej mládežnickej organizácie. Chata sa konala neďaleko Pezinka, v príjemnom prostredí na Pezinskej babe, v útulnom penzióne, kde sme mali možnosť viesť debaty, workshopy, rozpracovať plán aktivít na najbližšie obdobie ako aj upevniť vzťahy a bližšie spoznať našich nových členov.

02Piatkový večer sa po príchode všetkých účastníkov niesol v duchu všeobecnej diskusie o smerovaní organizácie JEF a o aktivitách až do konca kalendárneho roka. V sobotu doobeda sa uskutočnil nevolebný, v poradí už IV. Kongres JEF Slovakia, ktorý sa koná každoročne v súlade so stanovami. O tomto zasadnutí najvyššieho orgánu sa dočítate viac v osobitnom článku.

Sobotňajšie popoludnie sme strávili prechádzkou v prírode, teambuldingovými hrami a workshopmi (medzinárodný, marketingový a interno- finančný). Po náročných debatách prišlo na rad fotenie profilových fotiek každého člena na našu novú webovú stránku (www.jefslovakia.eu). Večer náš program obohatili zástupcovia z Paneurópskej mládeže na Slovensku vrátane generálneho tajomníka Paneurópskej únie na Slovensku a súčasne predsedu Paneurópskej mládeže, ktorí nás navštívili za účelom spoločnej spolupráce.

03

V nedeľu ráno sa po diskusii o zmene stanov a o pripravovanom projekte s lokálnou sekciou JEF Műnster z Nemecka, participanti rozprchli do svojich domovských regiónov v rôznych kútoch Slovenska, čo len utvrdzuje, že mladí priatelia, a najmä tí európski, vedia stráviť spoločné chvíle, porozprávať sa či zabaviť sa aj napriek zdanlivo veľkej diaľke.

Zdroj: Dominika Dudášová, JEF Slovakia