Možno ste ten výraz už zachytili – millennials alebo Generácia Y. Používa sa pre ľudí narodených v rokoch 1980 -2000, teda dnešnú generáciu mladých ľudí. Ak tento výraz zadáte do Googlu, nájdete mnoho článkov opisujúcich ich narcizmus, nutkavú sebaprezentáciu sa na sociálnych sieťach či konzumný spôsob života. Nový výskum spoločnosti Telefonica pripravený v spolupráci s Financial Times však ukazuje aj iné stránky tejto generácie.

Rôzne zdroje opisujú millenials ako sebavedomú generáciu s vysokými nárokmi, predovšetkým na svoju kariéru. Niektoré im vyčítajú narcizmus a lenivosť, iné upozorňujú na frustráciu, ktorej musia čeliť kvôli nedostatku práce a životu na dlh. Charakterizuje ich ambicióznosť, neoliberalizmus v politických a ekonomických otázkach a technologická zdatnosť.

 Meniť svet online

Prieskum Telefonicy, ktorý zahŕňa odpovede  12 171 mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov z 27 krajín, ukazuje nielen dôležitosť technológii pre dnešných mladých, ale aj ich záujem meniť svet okolo seba. Za dôležité témy považujú predovšetkým zdravie globálnej ekonomiky a planéty a veria, že práve oni môžu priniesť zmenu. Sú otvorení iným náboženstvám (76%) a obávajú sa prechodu zo vzdelávacieho systému do zamestnania (63%).

76% opýtaných mladých ľudí ma smartfón a internet považuje za najlepší zdroj spravodajstva (45%) aj zábavy (64%).  Avšak hoci nové technológie prinášajú aj nové príležitosti, zároveň prehlbujú rozdiely medzi bohatými a chudobnými vrstvami obyvateľstva. Medzi kľúčové faktory zmeny  millennials zaradili vzdelanie (42%), ochrana životného prostredia (41%) a odstránenie chudoby (39%). Mladí v regióne Východnej a Strednej Európy za najdôležitejšie problémy považujú ekonómiu, sociálnu nerovnosť a chudobu. 65% z nich sa necíti zastúpených svojou vládou a len 35% si myslí, že ekonomika ide správnym smerom.

 Mladí lídri

Millennials však rozhodne nechýba zapálenie a chuť prispieť k zlepšeniu svojho okolia – 62% opýtaných je presvedčených, že dokážu meniť veci na lokálnej úrovni a 40% globálne. Takmer polovica si myslí, že jeden človek môže priniesť zmenu do súčasného politického systému.

Prieskum Telefonicy sa bližšie venoval skupine mladých ľudí, ktorí uviedli, že sa vyznajú v najnovších technológiách a sú presvedčení o svojej schopnosti priniesť pozitívne zmeny. 66% z nich uvádza túžbu po vrcholovej kariére a takmer polovica z nich sa vždy zapája do politického vývinu vo svojej krajine (vo voľbách, verejných zbierkach a pod.). Sú optimistickí (61%) a presvedčení, že ich krajina má najlepšie dni pred sebou (79%).

Zdá sa teda, že hoci sú millenials nedospelo sebeckí a závislí na Facebooku, ich znalosť technológii a ambicióznosť môže byť užitočná pri riešení globálnych problémov. Aj práve vďaka otvorenosti, ktorú nové technológie priniesli, sú dnes mladí ľudia tolerantnejší voči iným náboženstvám, rasám a sexuálnym orientáciám. Ich optimizmus a cieľavedomosť je rozhodne dôvodom na radosť. Celý prieskum si môžeš pozrieť tu, prípadne klikni na podrobný prieskum o tejto generácii v USA a urob si test ako veľmi si millenial ty.

(c)mk, foto: moriza, flickr