Hana Skljarszka sa ako Mládežnícka delegátka SR včera predstavila na pôde Organizácie Spojených národov. Svojou rečou venovanej potrebe kvalitného vzdelávania nadchla tzv. tretí výbor, venujúci sa sociálnym, humanitárnym a kultúrnym otázkam.

1384143_10153334116430599_535189370_nReprezentáciu Slovenska na práve prebiehajúcom 68. valnom zhromaždení OSN netvoria len politici. Jej súčasťou je vďaka funkcii Mládežníckej delegátky aj Hana Skljarszka.

“Inštitút Mládežníckej delegátky  je súčasťou projektu Mladí OSN. Jedná sa o celosvetový projekt, v rámci ktorého krajiny vysielajú jedného zástupcu mladých ľudí priamo na Valné zhromaždenie OSN. Na ňom dostanú vybraní účastníci možnosť hovoriť o problémoch mládeže pred zástupcami krajín z celého sveta”, vysvetľuje Ondrej Gallo, predseda Rady mládeže Slovenska, ktorá  v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom školstva projekt zastrešuje.

Hana pochádza z Košíc a v súčasnosti študuje sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne. V rámci svojho delegátskeho mandátu sa venuje nedostatku kritického myslenia vo vzdelávaní. Tento deficit má podľa nej na dnešnú mládež nelichotivé následky. “Vo svojej reči som sa snažila adresne pomenovať problémy, ktorými trpí dnešná mládež a ktoré by mohli byť zmiernené, či postupne odstránené kvalitnejším systémom vzdelávania. Ide najmä o intoleranciu a neschopnosť reflektovať iné, ako vlastné názory. V týchto otázkach  podľa mňa zlyháva vzdelávací systém, ktorý by mal byť o hodnotách, nie faktoch. Dobre nastavený systém by mal žiaka nútiť spochybňovať informácie, ktoré mu odovzdáva, pozerať sa na ne z viacerých uhlov, uvažovať prečo existuje na danú vec množstvo rozdielnych názorov”, objasňuje Hana svoju agendu Mládežníckej delegátky.

“Bohužiaľ, dnes nedokážeme prekročiť fázu reprodukcie faktov a prejsť k fáze kritickej, k fáze spoznávania, že svet je komplikovaný. Takéto zlyhanie je o to závažnejšie, že mladí ľudia tak zostávajú uväznení vo svojich sociálnych bublinách, ktoré v nich recyklujú zažité názory a strach z iného, cudzieho”, dotýka sa aj predmetu svojho štúdia.

Záznam z Haninej reči, ktorú predniesla 8.10.2013 na pôde tretieho výboru OSN, nájdete na tejto adrese. Reč začína v čase 2:29:00.        

Hana má s inovatívnymi metódami vo vzdelávaní dlhoročnú skúsenosť vďaka práci v Slovenskej debatnej asociácii, ktorá vzdeláva mladých ľudí pomocou debatných aktivít. ” V SDA som si prešla takmer všetkými pozíciami – od debatnej rozhodkyne, cez projektovú koordinátorku až k tvorbe metodických materiálov. Mohla som tak na vlastné oči vidieť, že debatné aktivity sú jedným z vhodných nástrojov, ako naučiť mladých ľudí kritickému mysleniu, tolerancii a občianstvu. Verím, že tieto metódy nájdu postupne výraz aj v štátnej stratégii vzdelávania”, dodáva.

Jej mandát sa však včerajšou rečou nekončí. “V OSN zostanem ešte asi tri týždne, počas ktorých sa budem stretávať a diskutovať s množstvom zástupcov reprezentácií zúčastnených krajín. V spolupráci s nemeckými delegátmi budem organizovať aj tzv. side-event, teda diskusiu o právach LGBTI komunity. Okrem toho, mládežníckou delegátkou som na celý rok.  Počas neho budem organizovať diskusie so žiakmi a učiteľmi stredných škôl a univerzít na Slovensku a v Česku. Baviť sa budeme samozrejme aj o tom, ako skvalitniť vyučovací proces” uzatvára s úsmevom.

Projekt Mládežníckej delegátky zastrešuje Rada mládeže Slovenska s  podporou Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stálej misie SR pri OSN v New Yorku a Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň.