Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci s  Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar, ocenilo v stredu, 25. 9. 2013 v historickej budove NR SR v Bratislave zamestnancov detských domovov, pracovníkov neštátnych akreditovaných subjektov a pracovníkov oddelení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Ocenenie za významný prínos pri obnove rodiny si prebralo 16 pracovníkov detských domovov, 8 zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPOD a SK) a 4 zamestnanci akreditovaných mimovládnych subjektov.

Nová tradícia

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa rozhodol nadviazať na každoročné oceňovanie pracovníkov detských domovov spoločnosťou Úsmev ako dar a založiť tradíciu ocenenia, ktoré si bude všímať a vyzdvihovať aj prácu odborníkov z oddelení SPOD a SK a neštátnych organizácií. Všetci títo ľudia sa spoločne starajú o bezpečie ohrozených detí a sprevádzajú rodiny v kríze v procese ozdravenia, aby dokázali svoju nepriaznivú sociálnu situáciu zlepšiť a aj naďalej sa o svoje deti primerane starať.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASvoje uznanie pracovníkom s ohrozeným deťmi a ich rodinami prišiel vyjadriť aj predseda vlády SR Róbert Fico. Vzhľadom na to, že v oblasti starostlivosti o deti výrazne prevažujú ženy, vyjadril svoje špeciálne poďakovanie práve im. Po premiérovi sa oceneným i publiku prihovorili: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič a predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Jozef Mikloško uviedol, že práve tento rok si pripomíname 250. výročie založenia prvého detského domova (vtedy sirotinca) na území dnešného Slovenska v obci Tomášikovo a stručne zrekapituloval históriu sociálnoprávnej ochrany detí,  ktorá sa u nás vyvíjala postupne, vychádzajúc z rôznych historických kontextov.

„V každom systéme, v každej dobe je pri starostlivosti o deti, ktoré stratili to najcennejšie – vlastnú rodinu, najdôležitejší ľudský prístup. Ak je vzťah pomáhajúcej osoby k dieťaťu úprimný a kvalitný, má šancu mu pomôcť, a to dlhodobo. Ak kvalitný nie je, potom aj pomoc pre dieťa zostane len formálna. Práve osobný vzťah je to, čo by mala každá reforma systému náhradnej starostlivosti brať do úvahy. A preto dnes oceňujeme ľudí, ktorí to dokážu. Dokážu poskytnúť opusteným a ohrozeným deťom svoj nefalšovaný záujem, lásku a podporu,“ uvádza Jozef Mikloško.

Vystúpili aj deti z detských domovov

Slávnostným večeroOLYMPUS DIGITAL CAMERAm sprevádzala hostí Katka Brychtová, ktorá sama vyštudovala sociálnu prácu a má k tejto profesii veľký rešpekt a úctu. O program sa okrem pôsobivej Anity Soul postarali aj deti z detských domovov. Piati súrodenci Karolovci z detského domova v Spišskom Štiavniku vystúpili s vlastnými skladbami, ktoré si sami skomponovali i interpretovali. Deti z detského domova Trenčín – Zlatovce predviedli divadelnú etudu „O repke“.

Zazneli aj hlasy tých najpovolanejších, ocenených pracovníkov. Za zamestnancov oddelení SPOD a SK sa prítomným prihovorila Mgr. Matina Kocúrová z úradu práce v Nitre, za pracovníkov akreditovaných subjektov Radoslav Dráb z košickej pobočky Úsmevu ako dar a za pracovníkov detských domovov psychologička PhDr. Anna Nagyová z detského mestečka Trenčín – Zlatovce.

„Pre mňa má toto ocenenie veľký zmysel. Neberiem ho na ľahkú váhu, skutočne ho pociťujem ako morálne uznanie za moju dlhoročnú prácu. Som v detskom domove už štvrté desaťročie a musím povedať, že ľudia, ktorých mám okolo seba, odvádzajú každý jeden deň poctivý a obetavý kus roboty. Preto ma to ocenenie tak potešilo, dokonca vyvolalo až takú bázeň,“ hovorí Anna Nagyová, ktorá spolu s kolegami mohla pri príležitosti oceňovania znovu precítiť a oživiť hodnotu ich náročnej, no zmysluplnej práce.

Zdroj: Úsmev ako dar